Lataa pdf

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilö
Hakuaika: 1.8.2021 – 9.5.2022

Koulutuksen kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp.
IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä tomialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erillaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

Alalla vaadittavia taitoja mm. englanti, matematiikka, looginen ajattelu, luovuus ja yhteistyötaidot.

Opintojen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan enintään 3 vuotta.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
Tekisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 30-75 osp, esim.
Hyvinvointitekniikan käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset, 15 osp
Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu). Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä (oma tietokone), oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. (Työvoimakoulutuksessa ja oppisopimuksella opiskelevat eivät kuulu maksuttoman ruokailun piiriin)

Oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat
• opetus- ja päivittäinen ruokailu
• välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
• joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Seuraava aloitus 1.8.2022.

Lisätietoja antaa

Haku elokuun aloitukseen päättynyt. Seuraava aloitus tammikuussa 2023, johon haastattelut syksyllä 2022.

Opinto-ohjaaja Minna Vainio, puh. 044 774 5005
minna.vainio@sasky.fi

Hae koulutukseen