Lataa pdf

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Ohjelmistokehittäjä, (25 paikkaa), pohjakoulutusvaatimus yo tai toisen asteen tutkinto, TÄYNNÄ

Ohjelmistokehittäjä
Koulutusaika: 12.9.2023 – 11.9.2025
Hakuaika: 31.1.2023 – 21.2.2023

Koulutuksen kuvaus

Ohjelmistokehittäjä toimii koodaajana erilaisissa projekteissa, jossa hän on osa ohjelmistojen toteutustiimiä. Koodauksen lisäksi hän hallitsee tietokoneen rakenteet sekä yleisimmät käyttöjärjestelmät ja ohjelmat. Ammatissa tarvitaan hyvää teknistä osaamista sekä tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Ohjelmistokehittäjä työskentelee tietotekniikka-alan yrityksissä, jotka tekevät ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita sekä sisällöntuotantoa.

Koulutuksen sisältö

Opintojen aikana opitaan muun muassa tietokoneen ja käyttöjärjestelmien perustoiminta, ohjelmoinnin perusteet sekä selainsovellusten ja palvelinohjelmien toteuttamista. Tämän lisäksi tutuksi tulevat kehitysympäristöt, versiohallinta, kotisivujen toteuttaminen ja komentokielen käyttö.

Koulutus toteutetaan verkkopohjaisena opetuksena ja siihen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Verkkotapaamiset pidetään kerran viikossa, muuten sisältöjä opiskellaan verkko-oppimisympäristössä.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Syksyn 2023 aikana suoritetaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp sekä yhteisiä tutkinnon osia. Tammikuussa 2024 alkaa Koodauksen tutkinnon osa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu koodauksesta kiinnostuneille ja ohjelmistotuotantoalalle aikoville. Se soveltuu myös aikaisemman datanomin tutkinnon laajentavaksi koulutukseksi. Koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on lukio tai ammatillinen perustutkinto.
Myös oppilaitoksessamme suoritetun Koodaaja -koulutuksen jälkeen (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osat ohjelmointi 45 osp ja ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 osp) on mahdollista jatkaa suorittamaan koko tutkintoa.

Laitteistovaatimuksena on oma tietokone, jolla pystyy osallistumaan verkkotapaamisiin. Hakijalta edellytetään tietoteknisiä taitoja ja perusohjelmien hallintaa.

Opiskelijat valitaan kaksiosaisen haastattelun perusteella (puhelinhaastattelu ja opiskeluvalmiuksia kartoittava tehtävä). Haastattelun molemmat osat pitää suorittaa hyväksytysti. Opiskelijapaikat täytetään hakujärjestyksessä ja haastattelun pohjalta.

Lisätietoja antaa

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen

Pekka Aalto
puh. 040 140 7105
pekka.aalto@sasky.fi