Lataa pdf

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä

Hakuaika: 8.1.2024 – 31.3.2024

Koulutuksen kuvaus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp.
Ohjelmistokehittäjä
* valittavissa pelialan painotus

Ohjelmistokehittäjä toimii koodaajana erilaisissa projekteissa, jossa hän on osa ohjelmistojen toteutustiimiä. Keskeisiä sisältöjä ovat tietotekniikan monialaiset työtehtävät, kuten hankintaprojekteissa toimiminen, asiakaspalvelu sekä ohjelmistojen toteuttaminen suunnittelusta toteutukseen.

Alalla vaadittavia taitoja mm. englanti, matematiikka, looginen ajattelu, luovuus ja yhteistyötaidot.

Opintojen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan enintään 3 vuotta.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
Ohjelmointi, 45 osp
Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 30-75 osp, esim.
Ohjelmointi, 45 osp
Ojelmiston toteuttaminen ohjelmistokompnenttikirjastolla, 30 osp
Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu). Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. (Työvoimakoulutuksessa ja oppisopimuksella opiskelevat eivät kuulu maksuttoman ruokailun piiriin)

Oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat
• opetus- ja päivittäinen ruokailu
• välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
• joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Haku suljettu.
Haku elokuun 2024 aloitukseen 8.1.2024-31.3.2024.
Haastattelut ja valinnat tehdään huhtikuun aikana.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaajat

Minna Vainio, puh. 044 774 5005,
minna.vainio@sasky.fi

Tiina Lindh, puh. 044 774 5045,
tiina.lindh@sasky.fi