Tulevaisuuden asiakaspalvelija eri myyntikanavissa (koulutusnumero 696837), liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp, Työvoimakoulutus | Sasky
Lataa pdf

Tulevaisuuden asiakaspalvelija eri myyntikanavissa (koulutusnumero 696837), liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp, Työvoimakoulutus

Koulutusaika: 1.3.2021 – 16.6.2021
Hakuaika: 14.12.2020 – 12.2.2021

Koulutuksen kuvaus

Tulevaisuuden asiakaspalvelija eri myyntikanavissa -koulutus on suunniteltu vahvistamaan ja täydentämään asiakaspalveluosaamista. Sen avulla opiskelija saa uutta intoa ja onnistumisen kokemuksia asiakaspalvelutyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillista osaamista ja monipuolistaa valmiuksia alan erilaisiin työtehtäviin. Se on erinomainen mahdollisuus täydentää ja päivittää omaa asiakaspalveluosaamista ja hakeutua oppimaan työelämäjaksolle tavoitteellisesti sekä omaa työllistymistä suunnitellen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
• liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• liiketoimintaympäristön muutokset
• sähköinen kaupankäynti
• digitaaliset myyntikanavat
• tuloksellinen ja taloudellinen toiminta
• laatu, kestävä kehitys ja ekologisuus liiketoiminnassa
• asiakaslähtöinen toiminta
• vuorovaikutus ja asiakaspalvelu eri myyntikanavissa
• asiakasymmärrys
• IT-taidot
• työssäoppiminen
• oman osaamisen markkinointi
• henkilökohtainen ohjaus ja valmennus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä, oppimistehtäviä, verkkotapaamisia, itseopiskelua ja työelämässä oppimista. Opiskelu on kokoaikaista ja päätoimista. Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa: liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville perustutkinnon suorittaneille, esim. merkonomeille tai asiakaspalvelussa ja myyntialalla toimineille henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja ottaa haltuun digitaalisen myyntityön haasteet.

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/.
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen hakeminen ja valinta

Täytä koulutushakemus työvoimahallinnon sivujen kautta ( https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/696837?searchPhrase=huittinen&&&announced=0&sort=1 ). Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, vahvista hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi

Koulutuksen hakuaika päättyy 12.2.2021
Haastattelut järjestetään 16.2. ja 17.2.2021
Valintatieto on nähtävillä Oma asiointi -palvelussa www.te-palvelut.fi
SASKY koulutuskuntayhtymä lähettää valituille kutsun koulutukseen sähköpostilla
Koulutus järjestetään ajalla 1.3.- 16.6.2021

Lisätietoja antaa

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puh, 0295 020 702.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista, www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Koulutuksen yhteyshenkilöt
SASKY koulutuskuntayhtymä Katja Salo-Anttila, puh. 044 560 4736, katja.salo-anttila@sasky.fi ja Outi Pitkänen, puh. 044 560 4553, outi.pitkanen@sasky.fi
Satakunnan TE-palvelut, Päivi Koskinen, puh. 0295 045 078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi