Tulevaisuuden asiakaspalvelija eri myyntikanavissa, liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp | Sasky
Lataa pdf

Tulevaisuuden asiakaspalvelija eri myyntikanavissa, liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp

Koulutusaika: 1.3.2021 – 16.6.2021
Hakuaika: 14.12.2020 – 17.2.2021

Koulutuksen kuvaus

Tulevaisuuden asiakaspalvelija eri myyntikanavissa -koulutus on suunniteltu vahvistamaan ja täydentämään asiakaspalveluosaamista. Sen avulla opiskelija saa uutta intoa ja onnistumisen kokemuksia asiakaspalvelutyöhön.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillista osaamista ja monipuolistaa valmiuksia alan erilaisiin työtehtäviin. Se on erinomainen mahdollisuus täydentää ja päivittää omaa asiakaspalveluosaamista ja hakeutua oppimaan työelämäjaksolle tavoitteellisesti sekä omaa työllistymistä suunnitellen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
• liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• liiketoimintaympäristön muutokset
• sähköinen kaupankäynti
• digitaaliset myyntikanavat
• tuloksellinen ja taloudellinen toiminta
• laatu, kestävä kehitys ja ekologisuus liiketoiminnassa
• asiakaslähtöinen toiminta
• vuorovaikutus ja asiakaspalvelu eri myyntikanavissa
• asiakasymmärrys
• IT-taidot
• työssäoppiminen
• oman osaamisen markkinointi
• henkilökohtainen ohjaus ja valmennus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä, oppimistehtäviä, verkkotapaamisia, itseopiskelua ja työelämässä oppimista. Opiskelu on kokoaikaista ja päätoimista. Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa: liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu perustutkinnon suorittaneille, esim. merkonomeille tai asiakaspalvelussa ja myyntialalla toimineille henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja ottaa haltuun digitaalisen myyntityön haasteet.

Lisätietoja antaa

Katja Salo-Anttila
puh. 044 560 4736
katja.salo-anttila@sasky.fi

Outi Pitkänen
puh. 044 560 4553
outi.pitkanen@sasky.fi

Hae koulutukseen