Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto:Valmennusta palveluiden kehittämisestä vastaaville henkilöille

Koulutusaika: 25.11.2021 – 8.12.2022
Hakuaika: 2.8.2021 – 24.10.2021

Koulutuksen kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Osallistujat saavat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja myynnin ja markkinoinnin tavoitteellisesta kehittämisestä. Koulutus tukee vahvasti markkinoinnin ja myynnin osaamisen kehittämistä

Sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutuksen laajuus ja tutkintokoulutuksen päivät määrittyvät suunnitelman mukaisesti. Opinnot koostuvat koulutuspäivistä, työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omassa työssä. Koulutuspäivät ovat tavoitteellista ja toiminallista yhdessä oppimista. Lähipäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Ohjelma järjestetään yhteistyössä Luotain Contulting Oy:n ammattilaisten kanssa.

Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissäsi ja koulutuksen päätteeksi saat virallisen tutkintotodistuksen.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja tukevat Tuotekehitystyön ammattitutkinnon perusteita.

TUTKINNON OSAT:

Kaikille yhteinen:
– Proaktiivinen kehittäminen
Valinnaiset osat (valitaan kaksi):
– Palvelumuotoilun keskeiset elementit
– Markkinointiviestinnän kehittäminen
– Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen
– Ideointi ja prototypointi
– Palvelujen konseptointi
– Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen
– Innostava, tavoitteellinen myyntityö

Sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen.

LÄHIPÄIVÄT:

Yrityksen nykytila ja tulevaisuus Veera ja Mari 25.11. ja 26.11.2021 (proaktiivinen kehittäminen)

Orientaatio
Kehittämisen ekosysteemi ja kokeilukulttuuri
Megatrendit ja hiljaiset signaalit tulevaisuuden avartajina
Kehittämisen strategiset lähtökohdat, ennakointi ja skenaariotyöskentely
Yrityksen nykytilan arviointi myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
Yrityksen myyntipuheen laatiminen, hyvän hissipuheen anatomia ja käytännön harjoittelu

Osallistava kehittäminen Veera 9.12.2021 (proaktiivinen kehittäminen)

Uskallus ajatella toisin
Kollektiivinen oppiminen muutoksen lähtökohtana
Itseohjautuva yhteispeli, vuorovaikutus ja armoton reflektointi
Fasilitointi
Kehitysprosessin tavoitteiden asettaminen

Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen Veera 11.1.2022 (proaktiivinen kehittäminen)

Nopeat kokeilut ja muotoilu palveluiden kehittämisessä
Kehittämisen timanttimalli; luovan ongelmanratkaisun prosessi
Kehittämisen rahoitus ja budjetointi

Asiakaskeskeinen toiminta Mari 10.2.2022 (proaktiivinen kehittäminen)

Tulevaisuuden asiakas, asiakaskokemus ja brändi
Asiakasymmärryksen tiedonkeruumenetelmät
Asiakasprofilointi
Avainmittarit ja vaikuttavuus

Palvelumuotoilun keskeiset elementit Veera 17.3.2022 (valinnainen palvelumuotoilu tuotekehitystyössä)

Asiakasymmärrys palvelumuotoilun keskiössä
Asiakaspolku; palvelutuokiot ja palvelun kontaktipisteet
Service Blueprint
Palvelumuotoilun työkalupakki ja tunnelmamuotoilu
Hinnoittelu

Markkinointiviestinnän kehittäminen Mari 28.4.2022 (valinnainen myynnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen)

Myynti-, markkinointi- ja viestintästrategian suunnittelu
Ydinviestien määrittäminen
Kohderyhmien mukaisten viestintäkanavien valinta

Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen Mari 25.5.2022 (valinnainen myynnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen)

Markkinoinnin toimintasuunnitelman luominen ja vuosikellon laatiminen
Mittareiden valitseminen ja tulosten analysointi
Optimointi käytännön digimarkkinoijan työssä

Ideointi ja prototypointi Veera 15.6.2022 (valinnainen palvelumuotoilu tuotekehitystyössä)

Ideointimenetelmät
Prototypointi ja testaus

Palvelujen konseptointi Mari 1.9.2022 (valinnainen palvelumuotoilu tuotekehitystyössä)

Palveluiden paketointi
Asiakaslupaukset. Hyvän maineen ja yrityskuvan kasvattaminen
Brändin rakentamisen osat. Palvelujen brändäys

Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen Mari 6.10.2022 (myynnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen)

Tarinankerronta ja sisältömarkkinoinnin suunnitelma
Verkkosivujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen myyntityössä

Innostava, tavoitteellinen myyntityö Veera ja Mari yhdessä 8.12.2022 (proaktiivinen kehittäminen, myynnin ja markkinointiviestinnän kehittäminen)

Uusasiakashankinnan käynnistäminen ja tavoitteiden asettaminen
FtoF -myynti ja myyntitaitojen kehittäminen
Oman myyntityylin löytäminen
PechaKucha -esitykset

Kenelle

Valmennus sopii sinulle, joka toimit alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa palveluiden kehittämistyötä. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tai uudistettu tuote, palvelu tai toimintamalli. Oppimisprosessin aikana kasvatat yhtäaikaisesti ymmärrystä organisaatiosi palvelukulttuurin, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnallisten tavoitteiden välisestä yhteydestä.Valmennus auttaa sinua myös tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisesta näkökulmasta. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Käytännön asiat: Markus Pusa, 040 041 9865, markus.pusa@luotain.net

Valmennuksen sisältöasiat: Veera Matilainen, 050 342 9152, veera.matilainen@luotain.net
Mari Uusitalo, 050 551 0445, mari.uusitalo@luotain.net

Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi

Tutkinnon suorittamisesta: opettaja Henna Koivisto, 040 619 4236, henna.koivisto@sasky.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta: https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/

Hae koulutukseen