Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto: Kehitä, kokeile, innovoi! Innovaattorin valmennusohjelma

Koulutusaika: 8.3.2022 – 9.3.2023
Hakuaika: 7.12.2021 – 22.2.2022

Koulutuksen kuvaus

Tämä innovaattorin valmennusohjelma tarjoaa sinulle osaamista, varmuutta ja työkaluja tuote- ja palvelukehitystyöhön. Valmennus antaa rohkeutta ja työkaluja kokeilemalla kehittämiseen, asiakaslähtöiseen ajatteluun ja tuotteistamistaitoja ideoiden ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Ohjelma sopii sekä uusien että olemassa olevien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämiseen.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti koulutuspäivistä, työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omassa työssä. Koulutuspäivät koostuvat työpajoista, eri menetelmiin liittyvistä harjoituksista, keskusteluista, itsenäisestä opiskelusta ja vertaisoppimisesta. Valmennus toteutetaan vahvasti opiskelijoita osallistamalla, ja keskeisellä sijalla on oma kehitystyö, yhteiskehittämisen menetelmät ja yhdessä oppiminen.

Ohjelma järjestetään yhteistyössä Stara Consultingin kehittämisen ammattilaisten kanssa, ja toteutetaan verkossa. Osallistua voit siis mistä vain.

Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissäsi ja koulutuksen päätteeksi saat virallisen tutkintotodistuksen.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja tukevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteita.

TUTKINNON OSAT:

Kaikille yhteinen:
– Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset osat (valitaan kaksi):
– Brändin rakentaminen
– Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
– Innovaattorina toimiminen
– Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

LÄHIPÄIVÄT:

8.3.2022 KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT #1: MINÄ KEHITTÄJÄNÄ JA KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ

(minä kehittäjänä ja kehittäjän mielellä toimiminen, toimintaympäristön tarkastelu, kehitysprojektin nykytila ja tavoitteet, kehitysprojekti osana organisaation strategiaa, kehittämisen tavat ja mallit)

7.4.2021 KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT #2: NÄKÖKULMAN VAIHTAMISEN TAITO

(Kehitysprojektin sidosryhmät, muotoilemalla kehittäminen – ratkaise oikea ongelma, näkökulman vaihtamisen taito, osallistamisen perusteet, kehittämisen suhde yrityksen brändiin)

10.5.2022 ASIAKAS MUKANA KEHITTÄMISESSÄ #1

(asiakasprofiilit, kehitysprojektin ja asiakaskokemuksen suhde, palvelumuotoilun menetelmät, brändimielikuva)

16.6.2022 ASIAKAS MUKANA KEHITTÄMISESSÄ #2

(asiakasarvon muodostuminen, toimintaympäristön tarkastelu: kilpailija-analyysi, tulevaisuuden näkymät, verkostoajattelu, tiedonkeruumenetelmät käytännössä)

18.8.2022 ASIAKASTARPEESEEN VASTAAMINEN #1

(muotoilemalla kehittäminen – ratkaise ongelma oikein, ideointi ja innovointi, kehitysprojektin tavoitteen kirkastaminen, onnistumisen mittarit, kehitysprojektin riskit)

15.9.2022 ASIAKASTARPEESEEN VASTAAMINEN #2

(liiketoimintalähtöinen kehittäminen, rahoituslähteet kehittämisen tukena, viestintä osana kehitysmatkaa, sisäinen yhteistyö kokeiluissa, kehitysideoiden suhde yrityksen brändiin)

11.10.2022 KOKEILUT #1

(ketterä kokeilukulttuuri, osallistamisen menetelmät, nopeat kokeilut, kokeilusta opitun hyödyntäminen)

8.11.2022 KOKEILUT #2

(nopeat kokeilut jatkuu, asiakasarvon määrittely ja asiakkaan sitouttaminen, hinnoittelu ja hintakokeilut)

8.12.2022 KANNATTAVA LIIKETOIMINTA #1

(tuotteistamisen vaiheet, tuotteistamisen tasot, osallistava tuotteistaminen, tuotteistamisen haasteet ja riskit)

12.1.2023 KANNATTAVA LIIKETOIMINTA #2

(kaupallistaminen kokonaisuus, muutoksen työkalut, viestintä, tuotteistuksen brändinäkökulma)

9.3.2023 PÄÄTÖSPÄIVÄ JA KEHITYSTULOSTEN ESITTELY

(valmiit tuotteet, palvelut ja toimintamallit – tulosten esittely ja muilta oppiminen, reflektointi – opit ja oivallukset matkalta, jatkuva kehittäminen)

Kenelle

Valmennus sopii sinulle, joka toimit alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tai uudistettu tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutussisältö: Laura Lehtonen, 044 033 7840, laura.lehtonen@staraconsulting.fi

Tutkinnon suorittaminen: Tuija Nikkanen, 040 480 9518, tuija.nikkanen@sasky.fi

Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta: https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/

Hae koulutukseen