Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen | Sasky
Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen

Koulutusaika: 27.1.2021 – 31.5.2022
Hakuaika: 6.11.2020 – 31.12.2020

Koulutuksen kuvaus

Tämä koulutusohjelma antaa sinulle tietoja ja taitoja kehittää osallistavasti organisaation palveluita asiakastarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista käsin. Opiskelijana saat kattavan ymmärryksen palvelumuotoilun ja tuotteistamisen perusteista ja myynnin ja markkinoinnin tavoitteellisesta kehittämisestä. Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissäsi ja saat virallisen tutkintotodistuksen.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n kehittämisen ammattilaisten kanssa.

Lähipäivät (9 kpl) toteutetaan Tampereella Luotain Consulting Oy:n tiloissa noin kerran kuukaudessa ja verkkovalmennukset (3 kpl, yhteensä 7 h) ZOOM:lla.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähipäivistä, verkkovalmennuksesta sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Lähipäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Lähipäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteita ja Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta Markkinointiviestinnän suunnittelun ja kehittämisen tutkinnon osan perusteita.

Katso tutkinnon perusteet seuraavista.

ePerusteet > Ammatillinen koulutus > Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
ePerusteet > Ammatillinen koulutus > Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

TUTKINNON OSAT:

pakollinen tutkinnon osa:

-Proaktiivinen kehittäminen (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta)

valinnaiset tutkinnon osat:

-Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta)

-Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen (Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta)

LÄHIPÄIVÄT ja verkkovalmennus:

27.1. ja 28.1.2021 Yrityksen nykytila ja tulevaisuus

17.2.2021 Osallistava kehittäminen

17.3.2021 Kehittämisen suunnittelu ja käynnistäminen

21.4.2021 Asiakaskeskeinen toiminta

19.5.2021 Palvelumuotoilun keskeiset elementit

1.9.2021 Markkinointiviestinnän kehittäminen

13.10.2021 Markkinoinnin resursointi ja suunnitteleminen

17.11.2021 Ideointi ja prototypointi

8.12.2021 Palvelujen konseptointi

9.2.2022 Arvopohjaan perustuvan, koskettavan sisällön tuottaminen

27.4.2022 Innostava, tavoitteellinen myyntityö

Huom. muutokset mahdollisia.

Kenelle

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit palveluiden kehittämisestä vastaavana henkilönä. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutussisältö: Anne-Maj Linna, 050 325 1114, anne-maj.linna@luotain.net

Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi

Hae koulutukseen