Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Palvelumuotoilu erityisesti julkisella sektorilla

Koulutusaika: 9.12.2021 – 21.9.2022
Hakuaika: 9.6.2021 – 18.10.2021

Koulutuksen kuvaus

Digitaalisuus ja muut muutosvoimat avaavat jatkuvasti sekä uusia vaatimuksia että mahdollisuuksia palvelujen kehittämiselle. Ajassa kiinni pysyminen edellyttää yhä enemmän asiakaslähtöisyyttä – sujuvat, helppokäyttöiset ja tehokkaat palvelut syntyvät ymmärtämällä asiakkaiden tarpeita ja näkökulmaa. Palvelumuotoilu ja kokeileva kehittäminen ovat konkreettisia ratkaisuja tähän.

Tämä koulutus auttaa organisaatiotanne rakentamaan kyvykkyyksiä palvelumuotoiluun, kokeilevaan kehittämiseen sekä asiakaslähtöiseen digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Koulutukseen osallistujat käyvät myös läpi fasilitoinnin perusteet.

Koulutuksessa keskitytään käytännön kehittämistaitoihin sekä lähipäivissä että osallistujien omissa projektitöissä. Osallistujille tulee koulutuksen myötä tutuksi useita fasilitoinnin ja palvelumuotoilun työkaluja. Tutkinnon suorittanut tuntee palvelumuotoilun prosessin vaiheet ja osaa soveltaa niitä kehittämistyössä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omia kehittämistaitoja. Koulutuksen aikana läpiviet jonkun tuotekehitystyön prosessin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Ammattitaitoa hankintaa omassa työssä sekä tutkintokoulutuksessa, joka toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Lähipäivät toteutetaan Tampereella kello 9 – 15 välillä. Sparrauspäivät toteutetaan etäyhteydellä lyhyempinä pienryhmätapaamisina – toteutustapa tarkennetaan ensimmäisessä valmennuspäivässä. Jokaiseen tutkinnonosaan sisältyy yksi osallistujan omaan kehittämistyöhön liittyvä palautettava tehtävä.

Sisältö:

Proaktiivinen kehittäminen – neljä valmennuspäivää
• Johdanto koulutukseen
• Asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu
• Asiakaslähtöinen projektisuunnitelma ja fasilitoinnin perusteet
• Kokeileva kehittäminen

Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä – neljä valmennuspäivää
• Palvelumuotoilun perusteet käytännönläheisesti (kaksi päivää)
• Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja asiakaslähtöisyys
• Valmentajan sparraukset

Innovaattorina toimiminen – kaksi valmennuspäivää
• Oma organisaatio, palvelumuotoilu ja kokeileva kehittäminen
• Valmentajan sparraukset

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät organisaatiossa, joiden työnkuva mahdollistaa palvelujen kehittämisen. Tässä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon toteutuksessa painopisteitä ovat:

Mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä käytännössä hyödynnetään eri organisaatioissa palvelujen kehittämisessä.

Miten palvelumuotoilun lähestymistavan ja työkalut voi tuoda osaksi omaa ja oman tiimin työtä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta: koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi
Tutkinnon suorittamisesta: opettaja Henna Koivisto, 040 619 4236, henna.koivisto@sasky.fi
Koulutuksen teemoista: palvelumuotoilija Outi Nokkonen, 040 165 5595, outi@kreapal.fi
www.kreapal.fi

Hae koulutukseen