Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutus

Koulutusaika: 1.4.2020 – 15.6.2021
Hakuaika: 13.2.2020 – 21.4.2020

Koulutuksen kuvaus

Koulutus vahvistaa ja kehittää liiketoiminnan osaamista, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä myynnin ja markkinoinnin tehostamista, jotta opiskelija osaa viedä läpi valitsemansa tuotteen tai palvelun kehittämisen opintojen aikana.

Avainsanat: Strategia, vuorovaikutus ja verkostot, tuotekehitystyö, kilpailija- ja markkinatieto, asiakasprofilointi, jakelukanavat, tuotteistaminen, tuotekehitys, palvelumuotoilu, hinnoittelu, markkinointi, markkinointikanavat, kohderyhmät, myynti, kestävä kehitys.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osat:
Proaktiivinen kehittäminen
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Aloituspäivä 1.4.2020

Jakso: Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin strategia ja verkostomarkkinoinnin mahdollisuudet 28.4.2020
OMATOIMINEN VERKKO-OPISKELU + 1 LÄHIPÄIVÄ 28.4.2020
Proaktiivinen kehittäminen (90 osp) | Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
• Kansainvälisen markkinoinnin strategia
• Markkinoinnin suunnittelu: kohderyhmä- ja kilpailija-analyysi, kanavavalinnat ja segmentointi, markkinointiviestien ja sisältöjen suunnittelu, tavoitteellisuus ja mittaaminen
• Matkailun verkostomarkkinoinnin haasteet ja hyödyt

Jakso: Ideasta kaupalliseksi matkailutuotteeksi 26.-27.5.2020
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
• Tuotteistaminen matkailuyrityksen työkaluna: mitä tuotteistaminen on, mitä sillä saavutetaan?
• Tuotteistamisen, tuotekehityksen ja tuottamisen erot
• Tuotteistamisen pullonkaulat: dokumentointi, yhteistyö ja johtaminen
• Tuotteistamisen reunaehdot: markkinat mullistava palvelu vai kilpailukykyisempi palvelu?
• Tuotteistamisen prosessit: innovaatiot, markkinalähtöisyydestä tuotantoon
• Tuotteistamisen työkalut: idean luominen ja analyysi, asiakkaan ymmärtäminen ja palvelumuotoilu, asiakaslupaus, konseptointi, blueprint, vaatimusmäärittely ja työohjeen

Jakso: Matkailutuotteiden vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja tarinallistaminen 29.-30.9.2020
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)
• Matkailualueen ja yksittäisen tuotteen vetovoimatekijöiden tunnistaminen
• Matkailupalvelujen kilpailutekijät ja erottautuminen
• Tarinalähtöinen palvelumuotoilu
• Tarinallistamisen edut matkailuliiketoiminnassa

Jakso: Vastuullisuus ja kannattava hinnoittelu tuotteistamisprosessissa 10.-11.11.2020
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)
• Kestävä kehitys ja vastuullinen matkailu
• Vastuullisuudesta matkailutuotteen myyntivaltti
• Matkailutuotteiden hinnoittelu ja kannattavuuslaskenta
• Valmismatkalaki ja muut matkailualaa säätelevät lainalaisuudet

Jakso: Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta – saksankielinen Keski-Eurooppa 16.-17.2.2021
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
• Kansainväliset jakelukanavat, Euroopan jakelutiet, matkanjärjestäjien merkitys, markkina-alueen vaatimustaso, käytännön matkanjärjestäjä -esimerkkejä
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen
• Palveluiden ja tuotteiden komissiomallit kv kaupassa
• Myynnin jälkitoimet: seuranta, mittaaminen ja analysointi

Jakso: Matkailun kansainväliset jakelukanavat ja sähköinen markkinointi 13.-14.4.2021
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)
• Matkailun kansainvälinen monikanavainen myynti; mitä se tarkoittaa ja mitä se edellyttää?
• Sähköisten jakelukanavien vastuut ja velvoitteet
• Verkkosivustot ja verkkokauppamarkkinat; kuinka toteutetaan hyvä verkkopalvelu kansainvälisille markkinoille?
• Sisällön luominen verkkoon; sisältö- ja vaikuttajamarkkinointi kansainvälisen markkinoinnin välineenä
• Sosiaalisen median hyödyntäminen kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa

Päätöspäivä 15.6.2021
Kehittämishankkeiden esittely

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kehittävät organisaation tuotteita tai palveluita. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi,

tutkinnoista vastaava Susanna Forsblom, 040 7438823, susanna.forsblom@sasky.fi

opetusjaksojen sisällöistä Suvi Ahola, 050 546 4190, suvi.ahola@nordicmarketing.fi.

Hae koulutukseen