Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, tiimivalmennus painotteinen | Sasky
Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, tiimivalmennus painotteinen

Koulutusaika: 21.4.2021 – 30.9.2022
Hakuaika: 15.1.2021 – 31.3.2021

Koulutuksen kuvaus

TÄMÄ RYHMÄ ON TÄYNNÄ. Uuden ryhmän haku aukeaa lähipäivänä.

Opintopäivien aiheet mukailevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteita.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:

• Proaktiivinen kehittäminen 90osp
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45osp
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45osp
• Innovaattorina toimiminen 45 osp
• Brändin rakentaminen 45 osp

LÄHIPÄIVÄT:

21.4.2021 I ORIENTAATIO 1 pv/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Ohjelmaan tutustuminen | * Orientaatio kehittämiseen. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle * Tiimivalmentamisen ydinideat * Oppisopimusasiat

5.-7.5.2021 II OPPIMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Tiimivalmentamisen perusteet | * Tiimivalmentajan tehtävät * Tiimin oppimista edistävät työkalut * Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana * Asiakastarpeet ja tiedon kerääminen * Kehittämistyön suunnittelu | * Kehittäjänä toimiminen

25.-27.8.2021 III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot) * Tiimin johtamisen perusteet | * Tiimikulttuurin luominen * Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen * Muutosjohtaminen kehitystyössä * Kehittämisprojektiin liittyvä lainsäädäntö ja talous

3.-5.11.2021 IV ASIAKKUUDET/ OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen * Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen * Sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet | * Kumppanuudet ja verkosto

16.-18.2.2022 V INNOVOINTI/ OMA VALINNAINEN OSA
* Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen * Innovoinnin työkalut | * Innovointi ja innovaattorina toimiminen

27.-29.4.2022 Brändi ja tarjooma/ OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimivalmentaja ja brändi
Brändiajattelu

31.8. -2.9.2022 VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN/ OMA VALINNAINEN OSA
* Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana * Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista *Tiimivalmentajanfilosofia *Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Koulutuksen sisältö

Tutkintokoulutusohjelma tähtää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja omien kehittämistaitojen vahvistamiseen. Tässä tutkintokoulutusohjelmassa pääset perehtymään kehittämiseen erityisesti tiimityöskentelyn näkökulmasta. Opit ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä palveluiden ja tuotteiden muotoilijana sekä innostumaan ja innostamaan oman organisaatiosi mukaan yhteiseen tekemiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä TiimiAkatemia Globalin kanssa.

Ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa. Tiimivalmennustyyppisessä koulutusohjelmassa kehitetään omaa osaamista yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus). Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva, jokainen pääsee osallistumiaan ja vaikuttamaan valmennuksen sisältöön omien osaamistarpeiden mukaan. Se kannustaa uuden kokeiluun, itsensä ylittämiseen ja erilaisten toimintatapojen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Opinnot koostuvat orientaatiopäivästä ja kuudesta moduulista, jotka toteutetaan maatilamatkailupaikoissa joko lähivalmennuksena ja/tai etänä hyödyntäen Zoomia ja Howspacea. Valmentajina toimivat Mari Rantanen Saskystä ja Heikki Toivanen Tiimiakatemia Globalilta.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Katso lisää sasky.fi > opiskelijalle > oppisopimus.

Kenelle

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville kehittäjille ja opettajille. Tavoitteena on omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Koulutuksesta ja tutkinnoista Mari Rantanen, 044 7289187
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi