Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, tiimivalmennuskehittäjä

Koulutusaika: 23.9.2020 – 16.10.2021
Hakuaika: 20.4.2020 – 18.8.2020

Koulutuksen kuvaus

Tutkintokoulutusohjelma tähtää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja omien kehittämistaitojen vahvistamiseen. Tässä tutkintokoulutusohjelmassa pääset perehtymään kehittämiseen erityisesti tiimityöskentelyn näkökulmasta. Opit ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä palveluiden ja tuotteiden muotoilijana sekä innostumaan ja innostamaan oman organisaatiosi mukaan yhteiseen tekemiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä TiimiAkatemia Globalin kanssa.

tutkinto Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:
Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
• Proaktiivinen kehittäminen 90osp
Kaksi valinnaista tutkinnon osaa:
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45osp
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45osp
• Innovaattorina toimiminen 45osp
• Brändin rakentaminen 45osp
• Tutkinnon osan ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta 45osp

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Katso lisää sasky.fi > opiskelijalle > oppisopimus.

Ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa tiimivalmennustyyppisellä koulutusohjelmalla, pienryhmäharjoitteilla sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus). Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva, jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan valmennuksen sisältöön omien osaamistarpeiden mukaan. Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Uuden kokeilu, itsensä ylittäminen ja haastaminen erilaisiin toimintatapoihin organisaatiossa. Opinnot koostuvat orientaatiopäivästä ja kuudesta moduulista, jotka toteutetaan maatilamatkailupaikoissa. Valmentajina toimivat Tiina Mätäsjärvi ja Hanna Walden.

Koulutuksen sisältö

23.9.2020 I ORIENTAATIO 1 pv/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Ohjelmaan tutustuminen | * Orientaatio kehittämiseen. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle * Tiimivalmentamisen ydinideat * Oppisopimusasiat

22. -24.10.2020 II OPPIMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Tiimivalmentamisen perusteet | * Tiimivalmentajan tehtävät * Tiimin oppimista edistävät työkalut * Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana * Asiakastarpeet ja tiedon kerääminen * Kehittämistyön suunnittelu | * Kehittäjänä toimiminen

17. – 19.12.2020 III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot) * Tiimin johtamisen perusteet | * Tiimikulttuurin luominen * Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen * Muutosjohtaminen kehitystyössä * Kehittämisprojektiin liittyvä lainsäädäntö ja talous

25- 27.3.2021 IV ASIAKKUUDET/ OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen * Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen * Sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet | * Kumppanuudet ja verkosto

6. – 8.5.2021 V INNOVOINTI/ OMA VALINNAINEN OSA
* Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen * Innovoinnin työkalut | * Innovointi ja innovaattorina toimiminen

26. -28.8.2021 BRÄNDI JA TARJOOMA/ OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimivalmentaja ja brändi
Brändiajattelu

14. – 16.10.2021 VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN/ OMA VALINNAINEN OSA
* Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana * Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista *Tiimivalmentajanfilosofia *Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Kenelle

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville ja kehittäjille. Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Koulutuksesta ja tutkinnoista Tiina Mätäsjärvi 044 728 8802
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen