Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto: tiimivalmennuspainotteinen

Koulutusaika: 5.9.2022 – 30.11.2023
Hakuaika: 22.3.2022 – 15.8.2022

Koulutuksen kuvaus

Tutkintokoulutusohjelma tähtää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja omien kehittämistaitojen vahvistamiseen. Tässä tutkintokoulutusohjelmassa pääset perehtymään kehittämiseen erityisesti tiimityöskentelyn näkökulmasta. Opit ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä palveluiden ja tuotteiden muotoilijana sekä innostumaan ja innostamaan oman organisaatiosi mukaan yhteiseen tekemiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Tiimiakatemia Globalin kanssa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Katso lisää sasky.fi > opiskelijalle > oppisopimus.

Ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa. Tiimivalmennustyyppisessä koulutusohjelmassa kehitetään omaa osaamista yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus). Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva, jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan valmennuksen sisältöön omien osaamistarpeiden mukaan. Se kannustaa uuden kokeiluun, itsensä ylittämiseen ja erilaisten toimintatapojen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Opinnot koostuvat orientaatiopäivästä ja kuudesta moduulista, jotka toteutetaan maaseutumatkailupaikoissa joko lähivalmennuksena ja/tai etänä. Valmentajina toimivat Mari Rantanen Saskystä ja Juha Wirekoski Tiimiakatemia Globalilta.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteita.

Katso tutkinnon perusteet: Opintopolku.fi > ePerusteet > Ammatillinen koulutus > hae tutkinnon nimellä: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat:
• Proaktiivinen kehittäminen 90osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45osp
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45osp
• Innovaattorina toimiminen 45 osp
• Brändin rakentaminen 45 osp

5.9.2022 I ORIENTAATIO 1 pv/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Ohjelmaan tutustuminen | * Orientaatio kehittämiseen. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle * Tiimivalmentamisen ydinideat * Oppisopimusasiat

14. – 16.9.2022 II OPPIMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Tiimivalmentamisen perusteet | * Tiimivalmentajan tehtävät * Tiimin oppimista edistävät työkalut * Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana * Asiakastarpeet ja tiedon kerääminen * Kehittämistyön suunnittelu | * Kehittäjänä toimiminen

30.11. – 2.12.2022 III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot) * Tiimin johtamisen perusteet | * Tiimikulttuurin luominen * Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen * Muutosjohtaminen kehitystyössä * Kehittämisprojektiin liittyvä lainsäädäntö ja talous * Kehittäminen osana organisaation strategiaa

15.- 17.2.2023 IV ASIAKKUUDET/ OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen * Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen * Sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet * Kumppanuudet ja verkosto *Tuotteistaminen ja arvon luonti kehittämisessä * Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

10. – 12.5.2023 V INNOVOINTI/ OMA VALINNAINEN OSA
* Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen * Innovoinnin työkalut | * Innovointi ja innovaattorina toimiminen *Kehittäjän mieli * Innovaatioiden käyttöönotto

23.- 25.8.2023 Brändi ja tarjooma/ OMA VALINNAINEN OSA
* Tiimivalmentaja ja brändi
Brändiajattelu

1.- 3.11.2023 VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN/ OMA VALINNAINEN OSA
* Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana * Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista *Tiimivalmentajanfilosofia *Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Kenelle

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti esihenkilöille, asiantuntijoille, tiimivastaaville kehittäjille ja opettajille. Tavoitteena on omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Koulutuksesta ja tutkinnoista Mari Rantanen, 044 7289187
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen