Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto: tiimivalmennuspainotteinen

Koulutusaika: 15.2.2022 – 16.6.2023
Hakuaika: 5.11.2021 – 12.1.2022

Koulutuksen kuvaus

Tutkintokoulutusohjelma tähtää Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen ja omien kehittämistaitojen vahvistamiseen. Tässä tutkintokoulutusohjelmassa pääset perehtymään kehittämiseen erityisesti tiimityöskentelyn näkökulmasta. Opit ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä palveluiden ja tuotteiden muotoilijana sekä innostumaan ja innostamaan oman organisaatiosi mukaan yhteiseen tekemiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Saskyn, Tampereen seudun ammattiopiston Tredun ja Tiimiakatemia Globalin kanssa.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Tuotekehitystyön ammattitutkinnon perusteita.
Katso tutkinnon perusteet ePerusteet.

Pakollinen osa:
-Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset osat, joista 2 valitaan:
-Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
-Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
-Innovaattorina toimiminen
-Brändin rakentaminen

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella eli ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa, joka toteutetaan tiimivalmennuksena. Opetuksen pedagogisessa viitekehyksessä korostuu aiemman osaamisen hyödyntäminen, aitoon dialogiin perustuva jakaminen ja vertaisoppiminen sekä tiimityöskentelymetodin vahvistaminen osaksi omaa työtä. Oppisopimusmuotoisessa toteutuksessa opiskelijan työpaikka ja työpaikkaohjaaja ovat isossa roolissa opiskelijan valmennuspolkua. Valmennus kannustaa uuden kokeiluun, itsensä ylittämiseen ja erilaisten toimintatapojen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Opinnot koostuvat orientaatiopäivästä ja kuudesta valmennusjaksosta. Ne toteutetaan maaseutumatkailupaikoissa lähivalmennuksena, tai verkossa/hybridinä. Osallistuminen on mahdollista myös etänä. Valmentajina toimivat TkT Heikki Toivanen ja Marko Karvonen Tiimiakatemia Globalilta.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

15.2.2022, I ORIENTAATIO / PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Ohjelmaan tutustuminen | * Orientaatio kehittämiseen. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle * Tiimivalmentamisen ydinideat * Oppisopimusasiat

16.3.-18.3.2022, OPPIMINEN/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN * Tiimivalmentamisen perusteet | * Tiimivalmentajan tehtävät * Tiimin oppimista edistävät työkalut * Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana * Asiakastarpeet ja tiedon kerääminen * Kehittämistyön suunnittelu | * Kehittäjänä toimiminen

4.-6.5.2022, JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET/ PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot) * Tiimin johtamisen perusteet | * Tiimikulttuurin luominen ja yhdessä kehittäminen * Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen * Muutosjohtaminen kehitystyössä * Kehittämisprojektiin liittyvä lainsäädäntö ja talous * Kehittäminen osana organisaation strategiaa

14.-16.9.2022, ASIAKKUUDET/ OMA VALINNAINEN OSA * Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen * Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen * Sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet | * Kumppanuudet ja verkosto * Tuotteistaminen ja arvon luonti kehittämisessä * Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

23.11.-25.11.2022, V INNOVOINTI/ OMA VALINNAINEN OSA * Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen * Innovoinnin työkalut | * Innovointi ja innovaattorina toimiminen * Innovaatioiden vieminen käytäntöön ja tuloksellisuus

15.-17.2.2023, BRÄNDI JA TARJOOMA/ OMA VALINNAINEN OSA* Tiimivalmentaja ja Brändiajattelu

10.-12.5.2023, TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN/ OMA VALINNAINEN OSA * Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana * Yhteenveto aikaansaaduista ja jalkautetusta kehitystyöstä * Tiimivalmentajafilosofia * Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Kenelle

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti oppilaitosten johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville kehittäjille ja opettajille. Tavoitteena on omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimusopiskelijoilta ei peritä opiskelijamaksua

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

16.11 Teamsillä kello 8.00 -8.45 ja 14.00 – 14.45 > susanna.pirttinen@sasky.fi
Kysy lisää: SASKY koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518 etunimi.sukunimi@sasky.fi

Koulutukseen on mahdollista saada oppisopimus myös Tampereen Seudun ammattiopistosta (Tredusta). Kysy mahdollisuudesta koulutustarkastaja Päivi Myllymaa, paivi.myllymaa@tampere.fi, puh. 040 8064981. Oppisopimuksen kelpoisuusehdot ovat samat kuin Saskyssa.
Tredusta oppisopimus voidaan tehdä opiskelijoille, jotka työskentelevät muissa oppilaitoksissa kuin Tredu. Sasky ja Tredun sopivat yhteistyössä rajallisen oppisopimusmäärän jakamisesta.

Hae koulutukseen