Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Vaikuttavan päihdetyön kehittämisen koulutusohjelma

Hakuaika: 18.6.2020 – 1.10.2020

Koulutuksen kuvaus

Tämä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintokoulutusohjelma antaa sinulle osaamista, varmuutta ja työkaluja kehittää organisaatiosi päihdetyötä asiakaslähtöisemmäksi. Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissäsi ja saat virallisen tutkintotodistuksen.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Verutumin, Päihdelääketieteen yhdistyksen sekä Fiocan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Lähijaksot toteutetaan noin kerran kuukaudessa. Syyskuussa alkavalla ryhmällä koulutuspaikka on Porin seudulla ja myöhemmin syksyllä alkavalla ryhmällä Pirkanmaalla.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähipäivistä sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Lähipäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Lähipäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteita.

Katso tutkinnon perusteet ePerusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397334/reformi/tiedot

TUTKINNON OSAT:

– Proaktiivinen kehittäminen (kaikille pakollinen tutkinnon osa)

valinnaiset (valitaan 2)

– Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

– Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

– Brändin rakentaminen

– Innovaattorina toimiminen

– Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen suunnitelma

1. Orientaatio/Proaktiivinen kehittäminen
* Orientaatio valmennuksen ja tutkinnon kokonaisuuteen sekä oma palvelukehitysidea

2. Päihdetyön kehityssuunnat/Proaktiivinen kehittäminen

3. Päihdehoidon erityiskysymyksiä/Proaktiivinen kehittäminen

4. Palvelumuotoilu päihdehoitotyössä/valinnaiset osat

5. Moniammatillinen yhteistyö päihdetyössä – case-päivä/valinnaiset osat

6. Laadukas asiakaspalvelu/valinnaiset osat

7. Juridiikka päihdehoitotyössä ja sen kehittämisessä/Proaktiivinen kehittäminen

8. Päihdehoitotyön talous/Proaktiivinen kehittäminen

9. Palvelukonseptointi ja uudet toimintamallit päihdetyössä/ valinnaiset osat

10. Oma palvelukehitysidea – toteutuksen nykytila / valinnaiset osat
* Kehitysideoiden nykytilan kuvaukset ja esittelyt sekä tutkinnon arvioinnit

Kenelle

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit päihdehoitotyössä ja haluat kehittää omaa ja organisaation osaamista. Voit jo hoitaa organisaation kehittämiseen liittyviä työtehtäviä, olla suunnittelu- tai ohjausvastuussa organisaatiossasi tai olet suuntaamassa tuotekehitystyön pariin jatkossa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimusasiat: Susanna Pirttinen, 044 5604 518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Koulutuksen sisältö: Jouni Vilkko, 041 4529 268, jouni.vilkko@verutum.fi

Online- info koulutuksesta 20.8. kello 10-11, tule kuulolle! Ilmoittaudu susanna.pirttinen@sasky.fi

Hae koulutukseen