Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, yritystoiminnan kehittäminen

Koulutusaika: 15.9.2020 – 7.12.2021
Hakuaika: 21.2.2020 – 31.7.2020

Koulutuksen kuvaus

Tutkinto Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Katso tutkinoon perusteet www.opintopolku.fi

Koulutus vahvistaa ja kehittää liiketoiminnan osaamista, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä myynnin ja markkinoinnin tehostamista, jotta opiskelija osaa viedä läpi valitsemansa tuotteen tai palvelun kehittämisen opintojen aikana

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:
• Proaktiivinen kehittäminen 90osp
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45osp
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45osp

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella sekä tutkintokoulutuksessa, jossa opetusmenetelmänä on tiimioppimisen menetelmä. Opinnot koostuvat kerran kuussa pidettävistä opiskeluryhmän yhteisistä lähipäivistä sekä ja verkossa tapahtuvista Kohtaamo-tapaamisista, joissa yritys- ja liike-elämän asiantuntijat kohtaavat jakaen tietoa ja hyviä käytäntöjään. Koulutus on käytännönläheinen ja joustava tapa oppia ja opiskella yrittäjyyden ohessa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon osat:
Proaktiivinen kehittäminen
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Lähitapaaminen (TPA)
Kohtaamo (verkossa)
ti 15.9.2020 klo 12-17
Orientaatio opintoihin
Oppisopimuksen asiat
Proaktiivinen kehittäminen/ Proaktiivisesti toimiminen
• Ideointi ja nopeat kokeilut ja testaukset ma 28.9.2020 klo 14-16 Megatrendit

Proaktiivinen kehittäminen/ Proaktiivisesti toimiminen
• Tulevaisuuden muutokset ja trendit

ti 6.10.2020 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Proaktiivisesti toimiminen
• Tulevaisuuden muutokset ja trendit
• Käyttäjä-, kilpailija- ja markkinatiedon hyödyntäminen
• Budjetin ja rahoituksen suunnittelu

ma 26.10.2020 klo 14-16 Proaktiivinen kehittäminen/ Proaktiivisesti toimiminen
Taloushallinto- pienyrittäjän kirjanpito
• Budjetin ja rahoituksen suunnittelu

ti 10.11.2020 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Lisäarvon tuottaminen asiakkaalle
• Asiakasprofilointi
• Asiakkaat innovaation lähteinä
• Asiakashyödyn tuottaminen yhdessä asiakkaiden kanssa

ma 23.11.2020 klo 14-16 Proaktiivinen kehittäminen
Yrittäjän vakuutusturva/ Yllätyksiin varautuminen
• Riskienhallinta ja ennakointi

ti 8.12.2020 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Markkinoilla toimiminen
• Globaalin markkinatiedon hyödyntäminen
• Eri jakelukanavien hyödyntäminen
• Uusien verkosto- ja viestintäkanavien luominen

ma 21.12.2020 klo 12-17 Onnistumiskeskustelut

ti 12.1.2021 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Yllätyksiin varautuminen
• Riskienhallinta ja ennakointi
• Tuotesuojauksen muodot
• Oman alan säädösmuutokset

ti 9.2.2021 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Verkostoissa toimiminen
• Asiantuntijoiden ja verkostojen hyödyntäminen
• Kehittäjäkulttuurin luominen
• Vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksien kehittäminen

ma 22.2.2021 klo 14-16 Tuotteistaminen tuotekehitystyössä/ Tuotteen tai palvelun kaupallistaminen tai levittäminen
Yrityksen arvot, brändin rakentaminen ja nykyajan markkinointi
• Modernien digitaalisten ratkaisujen käyttö markkinoinnissa

ti 9.3.2021 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Organisaation strategian toteuttaminen
• Organisaation strategian huomioiminen kehittämistyössä
• Liiketoimintamalli (ansaintalogiikka, asiakkuudet, jakelukanavat ja kumppanit)

ma 22.3.2021 klo 14-16 Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä/ Palvelun toteuttaminen palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen
Viestintä ja vuorovaikutus
• Viestintä
Proaktiivinen kehittäminen/ Markkinoilla toimiminen
• Uusien verkosto- ja viestintäkanavien luominen

ti 6.4.2021 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen/ Tuotekehitystyön prosessin läpivienti
• Prosessin käynnistäminen, läpivienti, arviointi ja parantaminen
• Prosessin lopputuloksen kuvaaminen
• Kehitystyön prosessin ja tuloksien kuvaaminen

ma 19.4.2021 klo 14-16
Uusyrityskeskuksen palvelut yrittäjälle
(vapaaehtoinen)

ti 4.5.2021 klo 12-17 Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä/ Palvelumuotoilun prosessin suunnittelu
• Asiakasprofilointi ja sidosryhmäkartat
• Tulevaisuuslähtöisyys
• Palvelupolun visuaalinen/ kirjallinen kuvaaminen

ma 17.5.2021 klo 14-16 Tuotteistaminen tuotekehitystyössä/ Tuotteen tai palvelun kaupallistaminen tai levittäminen
Ammattilaisen tietosuoja
• Modernien digitaalisten ratkaisujen käyttö markkinoinnissa

ti 1.6.2021 klo 12-17 Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä/ Palvelun toteuttaminen palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen
• Resurssien huomioiminen
• Viestintä
• Palautteen hyödyntäminen

ti 15.6.2021 klo 12-17 Onnistumiskeskustelut

ti 17.8.2021 klo 12-17 Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä/ Palvelun toteuttaminen palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen
• Palvelupolun näkyminen asiakkaalle, viestinnässä, palveluissa, toimintaympäristössä ja toiminnassa
• Prosessin jatkumo

ti 14.9.2021 klo 12-17 Tuotteistaminen tuotekehitystyössä/ Tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen
• Kokeilu ja testaus
• Toimivuuden ja kiinnostavuuden arviointi
• Teknisten sovellusten ja alustojen käyttö
• Paketointi: osto, myynti, levitys
• Modulaarinen tuotekehitys
• Tuotantoon/ toimintaan vienti

ma 27.9.2021 klo 14-16 Proaktiivinen kehittäminen/ Proaktiivisesti toimiminen Megatrendit
• Tulevaisuuden muutokset ja trendit

ti 12.10.2021 klo 12-17 Tuotteistaminen tuotekehitystyössä/ Tuotteen tai palvelun taloudellisten vaikutusten arviointi
• Käyttöönoton kustannukset ja rahoitus
• Hinnoittelu
• Talousvaikutuksen laskeminen

ma 25.10.2021 klo 14-16 Proaktiivinen kehittäminen/ Proaktiivisesti toimiminen
Taloushallinto -pienyrittäjän kirjanpito
• Budjetin ja rahoituksen suunnittelu

ti 9.11.2021 klo 12-17 Tuotteistaminen tuotekehitystyössä/ Tuotteen tai palvelun kaupallistaminen tai levittäminen
• Profilointi
• Markkinaselvitys ja jakelukanavien valinta
• Esittelymateriaalinen tuottaminen/ päivittäminen
• Modernien digitaalisten ratkaisujen käyttö markkinoinnissa
• Myyntiargumenttien luominen

ma 22.11.2021 klo 14-16 Proaktiivinen kehittäminen/ Yllätyksiin varautuminen
Yrittäjän vakuutusturva
• Riskienhallinta ja ennakointi

7.12.2021 klo 12-17 Proaktiivinen kehittäminen, Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, Tuotteistaminen tuotekehitystyössä
• Tuotekehitystöiden esittelyt ja vertaispalaute

20.12-21.12.2021 Onnistumiskeskustelut ja näyttöjen arvioinnit

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yrittäjät, jotka tarvitsevat buustia oman yritystoiminnan kehittämiseen. Osallistujilla on halu kasvattaa omaa liiketoimintaansa, tehden kasvuun johtavia suunnitelmia ja tekoja ryhmän ja valmentajien rohkaisemana. Opinnoissa hyödynnetään uudenlaista verkostomaista ja asiakaslähtöistä näkökulmaa ja opintojen yhtenä tavoitteena on luoda tukevaa verkostoa naisyrittäjien välille.  Yrittäjän arkea, tekemistä ja johtamista tarkastellaan tiimityöskentelyn näkökulmasta, sekä kannustetaan yhdessä osallistujia rohkeisiin kokeiluihin. Tavoitteena on kehittävää oman yrityksen tuotteita tai palveluita. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta: koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Koulutuksesta:
Tiina Mätäsjärvi 044 728 8802
Mari Rantanen 044 728 9187
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen