Lataa pdf

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Koulutusaika: 2.1.2020 – 31.5.2021
Hakuaika: 2.1.2020 – 31.12.2020

Koulutuksen kuvaus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän tuntee kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet. Valittujen tutkinnon osien perusteella osaaminen kohdistuu asiakaslähtöiseen tuotekehitystyön muotoiluun, sen markkinoille tuotteistamiseen tai brändin rakentamiseen. Opiskelija toimii innovaattorina ja kehittäjänä, jolla on taito ja rohkeus ottaa käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja.

Koulutuksen sisältö

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:
• Proaktiivinen kehittäminen
ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
• Brändin rakentaminen
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
• Innovaattorina toimiminen
• Valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Tutkintokoulutuksissa on tarjolla erilaisia painotuksia eri kohderyhmille.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Susanna Pirttinen
puh. 044 560 4518
susanna.pirttinen@sasky.fi

Kimmo Rintala
puh. 040 480 6658
kimmo.rintala@sasky.fi

Hae koulutukseen