Lataa pdf

Ylioppilastutkinto

Ylioppilas
Osaamisala: Lukion ratsastuslinja

Tavoitteet

Lukion suoritettuaan opiskelija

 • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
 • on oma-aloitteinen
 • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
 • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
 • osaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
 • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin.

Koulutuksen rakenne

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja filosofiaa
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa (nuorten oppimäärä tai alle 18-vuotiaana aikuislukiossa opintonsa aloittanut)
 • opinto-ohjausta

Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista.Lukio päättää opintojaksojen laajuudet.

1.8.2021 alkaen nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä ja aikuisten oppimäärä 88 opintopistettä (siihen asti vähintään 75 kurssia/44 kurssia)

Kansainvälistyminen

Yhteistyötä useiden eurooppalaisten koulujen kanssa.

Lukiollamme on kaksi pitkäaikaista yhteistyökoulua Italiassa ja Saksassa. Syksyllä 2018 on suunnitelmissa aloittaa yhteistyö virolaisen Tarton maayliopiston kanssa.

Italiainen ystävyyskoulumme sijaitsee lähellä Roomaa idyllisessä vuoristokaupungissa Olevano Romanossa. Koulussa on kaksi opintolinjaa: matemaattis-luonnontieteellinen ja kielipainoitteinen linja. Italialaislukiosta koulujemme väliseen yhteistyöhön osallistuvat kielipainotteisen linjan opiskelijat. Opiskelijavaihtomatkoja järjestetään vuosittain vastavuoroisuusperiaattella.

Saksan Neustadt Dosse´ssa sijaitseva Prinz von Homburg Schule on ainoa saksalaiskoulu, jossa ratsastus on oppiaineena. Saksalaiskoulun kanssa opiskelijavaihtoviikkoja järjestetään joka toinen vuosi. 

 

Sisältö

Ratsastus osana lukio-opintoja

Lukiossamme on erinomainen mahdollisuus yhdistää ratsastusharrastus osaksi lukio-opintoja. Ratsastuspainotteisen opetussuunnitelman toteuttaminen on aloitettu syksyllä 1999. Ratsastuksen opetuksesta vastaa Ruoveden Ratsutalli, joka tarjoaa upeat puitteet ratsastustunneille.

Opiskelijat voivat joko tuoda oman hevosen mukanaan tai huolehtia tallin hoitohevosesta. Opiskelijoiden asunnot sijaitsevat tallin välittömässä läheisyydessä, minkä ansiosta lukio-opinnot ja ratsastusharrastus muodostavat toimivan kokonaisuuden. Lukiossamme aloittaakin joka syksy ratsastuksesta kiinnostuneita opiskelijoita eri puolilta Suomea.

Ratsastuslinjan opiskelijoillamme on myös harvinaislaaatuinen mahdollisuus lähteä Saksaan tutustumaan saksalaisiin ratsastuslukio-opintoihin. Lukio järjestää joka toinen vuosi oppilasvaihtomatkan Berliinin lähellä sijaitsevaan ystävyyskouluumme.

Lukiomme opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yhtensä 12 opintopistettä este- ja kouluratsastuksesta. Lukio-opiskelijamme voivat suorittaa lisäksi hevosten hyvinvointiin liittyviä opintoja. Kaikki kurssit ovat opiskelijalle maksuttomia.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Oppilaitoksemme tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa yrittäjyysopintojen osalta.

Syksyllä 2018 on aloitettu yhteistyö Tarton maayliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lukiomme tärkein yhteistyökumppani on Ruoveden Ratsutalli, joka vastaa ratsastuksen opetuksesta sekä hevosten hyvinvointiin liittyvistä opinnoista.

Urheiluvalmennuksessa teemme yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen RuoSkAn ja Ruoveden Pirkkojen kanssa.

Lisätietoja antaa

Simo Sinervo, rehtori,
Sähköposti: simo.sinervo@sasky.fi,
Puhelin: 044 7871 403,

Hae koulutukseen