Lataa pdf

Ylioppilastutkinto

Ylioppilas
Osaamisala: Lukio

Tavoitteet

Lukion suoritettuaan opiskelija

 • osaa hankkia tietoa ja ratkaista ongelmia ja tietää, miten itse oppii parhaiten
 • on oma-aloitteinen
 • osaa toimia toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa
 • osaa ilmaista itseään myös toisella kotimaisella kielellä ja vierailla kielillä
 • osaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja, tehdä valintoja sekä ymmärtää valintojen välittömiä ja välillisiä seurauksia
 • osaa tunnistaa ja käsitellä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä eettisiä kysymyksiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin.

Koulutuksen rakenne

Lukion oppimäärä sisältää:

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, psykologiaa ja filosofiaa
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa (nuorten oppimäärä tai alle 18-vuotiaana aikuislukiossa opintonsa aloittanut)
 • opinto-ohjausta

Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista.Lukio päättää opintojaksojen laajuudet.

1.8.2021 alkaen nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä ja aikuisten oppimäärä 88 opintopistettä (siihen asti vähintään 75 kurssia/44 kurssia)

Kansainvälistyminen

Lukiossamme järjestetään kaikilla vuosikursseilla opintomatkoja, joissa vieraillaan ulkomaisessa suurkaupungissa ja tutustutaan paikalliseen historiaa, kieleen ja kulttuuriin. Opintomatkoihin kuuluu opiskelijan omavastuuosuus, jonka lisäksi hankitaan yhteistä rahoitusta erilaisten projektien kautta.

Lukiollamme on yhteistyökouluja mm. Saksassa ja Itävallassa, joiden kanssa teemme opiskelijavaihtoa. Opiskelijat majoittuvat perheisiin ja osallistuvat opetukseen.

Sisältö

Ikaalisten lukio on osa SASKY koulutuskuntayhtymää. Ikaalisten lukio on yleislukio, jonka tehtävänä on antaa hyvä yleissivistys. Koulutus antaa valmiuden hakeutua jatko-opintoihin esimerkiksi yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Opettajat tuntevat jokaisen opiskelijan ja antavat henkilökohtaista apua vaikeissa asioissa. Opiskelijaa tuetaan monin eri tavoin. Lukiossamme on

 • perehdyttämijakso lukion uusille opiskelijoille
 • tutorit opiskelijan vertaistukena
 • opiskelijalle henkilökohtaista opintojen ohjausta
 • kuraattori ja terveydenhoitaja tavoitettavissa päivittäin
 • abi-kurssit kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa yo-kirjoituksia varten
 • ruotsin kesäkurssi
 • urheiluakatemia
 • lukiomusikaali joka toinen vuosi
 • esports
 • venäjän kielen alkeet
 • arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin valmentava linja

Ikaalisten lukiossa aloitetaan syksyllä 2021 uusi arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin valmentava linja. Opinnoissa tutustutaan ympäristön rakentamiseen ja suunnitteluun, yhdistetään teknologiaa (3D mallinnusta ja -tulostusta), taidetta ja ilmaisutekniikkaa, tehdään pienoismalleja sekä toteutetaan suunnittelutehtäviä. Linja toteutetaan yhdessä Ikaalisten kauppaoppilaitoksen ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa

Lukion toimintakulttuuri on monipuolinen. Juhlat kuten vanhojen tanssit sekä musiikki- ja näytelmäesitykset ovat näyttäviä tapahtumia, jotka järjestetään koko koulun voimin.

Käytössämme on 4-jaksojärjestelmä, ja koeviikko järjestetään joka jakson lopussa. Opintojen etenemistä, työjärjestyksiä ja poissaoloja voi seurata Wilmassa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ikaalisten lukion tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat

 • korkeakoulut
 • alueen toisen asteen oppilaitokset
 • Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
 • Ikaalisten kaupunki
 • Ikaalisten Nuoriso-orkesteri
 • Ikaalisten kansalaisopisto
 • Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto (PAOK)
 • Seutulehti UutisOiva
 • paikalliset kulttuuri- ja liikuntajärjestöt
 • Tampereen urheiluakatemia

Lisätietoja antaa

Helena Korkeakoski, rehtori,
Sähköposti: helena.korkeakoski@sasky.fi,
Puhelin: 040 5857271,

Hae koulutukseen