Yrittäjän ammattitutkinto, verkkototeutus | Sasky
Lataa pdf

Yrittäjän ammattitutkinto, verkkototeutus

Koulutusaika: 18.3.2021 – 30.4.2022
Hakuaika: 28.1.2021 – 8.3.2021
Osaamisala: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Suorita yrittäjän ammattitutkinto joustavana oppisopimuskoulutuksena ja vahvista liiketoimintaosaamistasi yhdessä toisten yrittäjien kanssa!

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit päätoimisena yrittäjänä. Koulutuksessa kirkastat tavoitteesi, osoitat osaamisesi yrittäjänä ja suoritat virallisen yrittäjän ammattitutkinnon.

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon muodostuminen:

Pakollinen tutkinnon osa:
• yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Tuotteistaminen
• Taloushallinto
• Myynti ja markkinointi
• Sähköinen liiketoiminta

18.3.2021 Minä yrittäjänä
Itsensä johtaminen, DISC-analyysi ja olennaiseen keskittyminen

8.4.2021 Asiakkuudet
Asiakasvalinta, asiakaspolku ja palvelumuotoilu
Ketkä ovat asiakkaitani? Miten syvennän asiakassuhteita ja lisään yritykseni kassavirtoja?

20.5.2021 Liiketoimintalogiikka & verkostot
Millä bisneslogiikalla toimin nyt ja miten vahvistan kilpailuetujani markkinoilla? Mitkä ovat tärkeimmät verkostoni nyt ja tulevaisuudessa?
Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

17.6.2021 Yrityksen talous
Yrityksen talouskunto ja keskeiset tunnusluvut

19.8.2021 Tuotteistaminen 1
Tuotteistuksen perusteet

16.9.2021 Tuotteistaminen 2
Tuotteistaminen käytännössä

13.10.2021 Myynti- ja markkinointi 1
Miten myyn ja markkinoin?

9.11.2021 Myynti- ja markkinointi 2
Miten teen lisää myyntiä ja lisämyyntiä?

9.12.2021 Sähköinen liiketoiminta ja pienyrittäjän must-työkalut
Käytännön kokeilut ja niistä oppiminen

13.1. ja 27.1.2022 klo 9-12, Yrityksen talouden johtaminen ja kehittäminen, 2 x ½ päivää

17.2.2022 Ajankäytön hallinta ja oman energian johtaminen
Ajankäytön työkalut, oman ajattelun ja toimintaenergian johtaminen

10.3.2022 Strategia kasvuun & askelmerkit tästä eteenpäin
Mikä on entistä tärkeämpää juuri nyt? Miten pidän kehittämisestä ja kehittymisestä huolta myös jatkossa?

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua päätoimisesti yrittäjänä (min. 25 h/vko) toimivat henkilöt, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan. Yrittäjän oppisopimuksen edellytyksenä on, että YEL-vakuutusmaksut on maksettu.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelijamaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Muuta huomioitavaa

Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Lisätietoja antaa

Tutkinnon suorittaminen: Susanna Forsblom, 040 743 8823, etunimi.sukunimi@sasky.fi
Koulutuksen sisältö: Niina Palmunen, 040 559 5329, niina.palmunen@intotalo.com
Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen