Lataa pdf

Yrittäjän ammattitutkinto, verkkototeutus

Koulutusaika: 30.9.2021 – 30.11.2022
Hakuaika: 28.6.2021 – 17.9.2021
Osaamisala: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Suorita yrittäjän ammattitutkinto joustavana oppisopimuskoulutuksena ja vahvista liiketoimintaosaamistasi yhdessä toisten yrittäjien kanssa!

Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit päätoimisena yrittäjänä. Koulutuksessa kirkastat tavoitteesi, osoitat osaamisesi yrittäjänä ja suoritat virallisen yrittäjän ammattitutkinnon.

Koulutuksenjärjestäjänä toimii Sasky koulutuskuntayhtymä. Ohjelman mukainen koulutus järjestetään yhteistyössä Intotalo Oy:n yrittäjäkoulutusten ammattilaisten kanssa.
Alla koulutuksen sisältö. Sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Koulutuksen laajuus ja tutkintokoulutuksen päivät määrittyvät suunnitelman mukaisesti. Opinnot koostuvat koulutuspäivistä, työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omassa työssä. Koulutuspäivät ovat tavoitteellista ja toiminallista yhdessä oppimista, joiden aikana saadut opit ja vinkit, saamasi kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon muodostuminen:

Pakollinen tutkinnon osa:
• yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:
• Tuotteistaminen
• Taloushallinto
• Myynti ja markkinointi
• Sähköinen liiketoiminta

to 30.9.2021 Minä yrittäjänä
Itsensä johtaminen, ajankäytön hallinta ja DISC-analyysi

to 21.10.2021 Asiakkuudet
Asiakasvalinta, asiakaspolku ja palvelumuotoilu
Ketkä ovat asiakkaitani? Miten syvennän asiakassuhteita ja lisään yritykseni kassavirtoja?

to 2.12.2021 Liiketoimintalogiikka & verkostot
Millä bisneslogiikalla toimin nyt ja miten vahvistan kilpailuetujani markkinoilla? Mitkä ovat tärkeimmät verkostoni nyt ja tulevaisuudessa?
Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

to 20.1.2022 Yrityksen talous, ½ päivää klo 9-12
Yrityksen talouskunto ja keskeiset tunnusluvut

to 24.2.2022 Tuotteistaminen 1
Tuotteistuksen perusteet

to 24.3.2022 Tuotteistaminen 2
Tuotteistaminen käytännössä

to 21.4.2022 Myynti- ja markkinointi 1
Miten myyn ja markkinoin?

to 19.5.2022 Myynti- ja markkinointi 2
Miten teen lisää myyntiä ja lisämyyntiä?

to 16.6.2022 Sähköinen liiketoiminta ja pienyrittäjän must-työkalut
Käytännön kokeilut ja niistä oppiminen

to 25.8.2022 ja to 15.9.2022 Yrityksen talouden johtaminen ja kehittäminen, 2 x ½ päivää klo 9-12

to 6.10.2022 Strategia jatkoon & askelmerkit tästä eteenpäin, ½ päivää klo 9-12
Mikä on entistä tärkeämpää juuri nyt? Miten pidän kehittämisestä ja kehittymisestä huolta myös jatkossa?

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua päätoimisesti yrittäjänä (min. 25 h/vko) toimivat henkilöt, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan. Yrittäjän oppisopimuksen edellytyksenä on, että YEL-vakuutusmaksut on maksettu.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelijamaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Muuta huomioitavaa

Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Lisätietoja antaa

Koulutuksen sisältö: Niina Palmunen, 040 559 5329, niina.palmunen@intotalo.com
Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen