Lataa pdf

Yrittäjyyden ammattitutkinto, Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Koulutusaika: 9.2.2022 – 31.3.2023
Hakuaika: 29.12.2021 – 26.1.2022
Osaamisala: Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Suorita yrittäjyyden ammattitutkinto joustavana oppisopimuskoulutuksena ja vahvista liiketoimintaosaamistasi yhdessä toisten yrittäjien kanssa!

Yrittäjyyden ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit päätoimisena yrittäjänä. Koulutuksessa kirkastat tavoitteesi, osoitat osaamisesi yrittäjänä ja suoritat virallisen yrittäjyyden ammattitutkinnon.

Ohjelma toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena yhteistyössä Intotalo Oy:n yrittäjäkoulutusten ammattilaisten kanssa.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti digioppimispäivistä, verkkotyöskentelystä sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Oppimispäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Koulutuksen aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Oppisopimuskoulutuksessa yrittäjä tarvitsee mentorin, joka toimii tukena osaamisen kehittymisessä. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat yrittäjyyden ammattitutkinnon perusteita.
Katso tutkinnon perusteet: Opintopolku.fi > ePerusteet > Ammatillinen koulutus > hae tutkinnon nimellä: Yrittäjyyden ammattitutkinto.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnon osat:
– Liiketoimintatehtävissä toimiminen
– Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:
– Työn organisointi ja johtaminen
– Myynti ja markkinointi
– Taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen
– Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

9.2.2022 Minä yrittäjänä
Itsensä johtaminen, ajankäytön hallinta ja DISC-analyysi

16.3.2022 Asiakkuudet
Asiakasvalinta, asiakaspolku ja palvelumuotoilu
Ketkä ovat asiakkaitani? Miten syvennän asiakassuhteita ja lisään yritykseni kassavirtoja? Miten kerään asiakaspalautetta?

6.4.2022 Yritystoiminnan analysointi & verkostot
Nykytila-analyysi: Millä bisneslogiikalla toimin nyt ja miten vahvistan kilpailuetujani markkinoilla? Mitkä ovat tärkeimmät verkostoni nyt ja tulevaisuudessa?
Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen käyntiin

18.5.2022 Yrityksen talous, ½ päivää
Yrityksen talouskunto ja keskeiset tunnusluvut

8.6.2022 Tuotteistaminen
Tuotteistamisen perusteet ja tuotteistaminen käytännössä

17.8.2022 Myynti- ja markkinointi 1
Miten myyn ja markkinoin?

7.9.2022 Myynti- ja markkinointi 2
Miten teen lisää myyntiä ja lisämyyntiä?

5.10.2022 Yritystoiminnan kehittäminen 1
Kestävä kehitys liiketoiminnassa, tulevaisuuden mahdollisuudet, strategiatyökalut, liiketoimintasuunnitelman päivittäminen jatkuu

9.11.2022 Yritystoiminnan kehittäminen 2
Ketterät kokeilut, digitalisaation mahdollisuudet ja hyödyntäminen, kehittämisen kärkihankkeet

14.12.2022 ja 11.1.2023 Yrityksen talouden johtaminen ja kehittäminen, 2 x ½ päivää

8.2.2023 Strategia jatkoon & askelmerkit tästä eteenpäin, ½ päivää
Mikä on entistä tärkeämpää juuri nyt? Miten pidän kehittämisestä ja kehittymisestä huolta myös jatkossa?

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua päätoimisesti yrittäjänä (min. 25 h/vko) toimivat henkilöt, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan. Yrittäjän oppisopimuksen edellytyksenä on, että YEL-vakuutusmaksut on maksettu.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelijamaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Muuta huomioitavaa

Hakijat haastatellaan ja todistus maksetuista YEL-maksuista tarkistetaan ennen valintaa.

Lisätietoja antaa

Tutkinnon suorittaminen: Virpi Peltomaa, 040 595 9713, virpi.peltomaa@sasky.fi
Koulutuksen sisältö: Niina Palmunen, 040 559 5329, niina.palmunen@intotalo.com
Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi

Hae koulutukseen