Päivitetty 17.1.2022

Kevätkauden 2022 aloitus siirtyy

 1. Vapaan sivistystyön opetus eli normaalien kansalaisopistokurssien kevätkausi siirretään alkamaan suunnitellusta 10.1. kolmella viikolla eli alkavaksi ma 31.1.2022. Päätöksen perusteina ovat hallituksen suositukset, AVI:n määräykset sekä epidemiatilanteen heikkeneminen.
 2. Taiteen perusopetuksen eli lasten kuvataidekoulu Pisaman ja käsityökoulu Näppärän kevätkausi alkaa suunnitellusti ma 10.1.2022. Tätä osaa toiminnastamme eivät hallituksen suositukset eikä AVI:n määräykset koske.
 3. Harrastamisen Suomen mallin ryhmien kevätkausi alkaa suunnitellusti 10.1.2022. Ne luetaan koulujen omaksi toiiminnaksi, eivätkä siis ole vapaata sivistystyöä.
 4. Työllisyyden kuntakokeilun ryhmien kevätkausi alkoi suunnitellusti 4.1.2022. Toiminta luetaan työvoimapoliittiseksi koulutukseksi ja ovat kuntien tilaamaa koulutusta, eivät nekään siis vapaata sivistystyötä.

Turvaohjeet

 1. Tule opistolle vain terveenä ja oireettomana
 2. Pese kädet tai käytä käsidesiä
 3. Käytä maskia julkisissa sisätiloissa
 4. Pidä turvaväli ja vältä ruuhkia

Voimassaolevat suositukset ja rajoitukset

 • Satakunnan ATTR jatkaa laajaa maskisuositusta 15.1.2022 päätöksellään. Se koskee kaikkia julkisia sisätiloja ja opetusta kolmasluokkalaisista eli 10-vuotiaista ylöstpäin.
 • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI on päätöksellään 7.1.2022 jatkanut Pirkanmaan liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystilat sekä kieltänyt yleisötilaisuuksien järjestämisen 21.1.2022 saakka. Määräykset koskevat mm. ryhmäliikunnan, uimahallin ja kuorolaulun ja harrastajateatterin tiloja. Tilat ovat avoinna vain 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan.
 • Lounais-Suomen AVI on jatkanut 14.1.2022 antamallaan määräyksellä liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystilat sekä yleisön oleskeluun tarkoitettujen tilojen sulkua 28.1.2022 saakka. Määräys koskee mm. ryhmäliikuntaa, kuntosaleja, uimahalleja, kuorolaulutoiminnan, harrastajateatterien sekä vastaavia ryhmäharrastustoiminnan tiloja. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty niin sisä- kuin ulkotiloissa. Määräys ei koske vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatun harrastustoiminnan tiloja.
 • Hallitus suosittelee vapaan sivistystyön ja aikuisten taiteen opetuksen järjestämistä etäopetuksena 16.1. saakka. OKM suosittelee jatkamista etäopetuksessa 31.1.2022 saakka.
 • Sisä-Suomen AVI kieltää Pirkanmaalla yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 5.1.2022 saakka. Kielto ei koske koronapassin käyttöön ottaneita tapahtumien järjestäjiä.
 • Lounais-Suomen AVI kieltää Satakunnassa yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 31.12. saakka. Kielto ei koske koronapassin käyttöön ottaneita tapahtumien järjestäjiä.
 • Pirkanmaan epidemiaohjausryhmä suositttelee 9.11. että rokottamattomat henkilöt eivät toistaiseksi osallistuisi Pirkanmaalla korkean riskin tapahtumiin. Sellaisia ovat mm. aikuisten kontaktilajit sekä yhteislaulutilaisuudet.
 • OKM:n ja THL:n suosituksen 12.10. mukaan koulutuksen järjestäjät voivat päättää itse maskisuosituksista omissa tiloissaan. Satakunnan epidemiatilanne on kuitenkin siksi vakava, että maskisuositus on edelleen voimassa
 • Sairaanhoitopiirit ovat antaneet maskien käytöstä vahvan suosituksen aina julkisissa sisätiloissa ja työpaikoilla kun samassa tialssa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä
 • OKM:n 5.8.2021 suosituksen mukaan oppilaitosten opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei enää sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia. Voimme siis järjestää kursseja AVI:n yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoituksista riippumatta.
 • Kuntayhtymäjohtajan päätös 1.12.2021 henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuus ulkomailla keskeytetään 26.2.2022 saakka lentokoneasentajakoulutusta lukuun ottamatta koronaepidemian vuoksi
 • Kuntayhtymäjohtajan päätös 1.12.2021 kuntayhtymässä otetaan valtakunnallinen etätyösuositus uudelleen käyttöön 6.1.2022 saakka niiden henkilöiden osalta, joiden tehtävät sallivat etätyön tekemisen.

Tiedonlähteitä