EP-liiton ja seutukaupunkien logot.

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Aikataulu

1.8.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kuvaus

Tavoitteet

 • Turvataan seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus toteuttamalla erilaisia joustavia koulutuspolkuja yritysten tarpeiden mukaisesti.
 • Lisätään elinkeinoelämän tietoa koulutuksenjärjestäjän tarjoamista palveluista ja koulutusmuodoista.
 • Reagoidaan ja tuotetaan koulutuksellisia ratkaisuja vastaamaan yritysten ja yrityselämän muuttuvia osaamistarpeita.
 • Rakennetaan toimintamalli koulutuspolkujen suunnitteluun ja erilaisiin koulutusten toteutuksiin yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän, yritysten ja Seutukaupunkien kanssa.
 • Kehitetään toisen asteen työprosesseja ja asiakaspalveluohjausosaamista.

Toimenpiteet

 • Toiminta ja yhteistyö seutukaupunkialueella yritysten, työvoimahallinnon, koulutuksenjärjestäjän ja muiden kuntien rajapinnoilla.
 • Kartoitetaan yritysten/työelämän tarpeita, sekä etsitään niihin joustavia koulutusmalliratkaisuja.
 • Saskyn alueella toteutetaan tätä toimenpidettä koulutuksenjärjestäjänä ja hyödynnetään toimenpiteissä osaavan työvoiman saatavuutta tukevan toisen osahankkeen kehittämistyötä. Pirkanmaan Te-palvelut toimii hankkeessa yhteistyössä.
 • Lisätään elinkeinoelämän tietoa koulutuksen järjestäjän tarjoamista palveluista ja koulutuksen muodoista. Aiheina mm. oppisopimuskoulutuksen muutokset, koulutussopimuksen ja lisäkoulutuksen mahdollisuudet, työvoimakoulutus ja erilaiset yrityksen tarpeiden pohjalta räätälöidyt koulutuksen mallit.
 • Kerätään tietoa yrityksiltä koulutuksen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen ja etsitään koulutuksellisia ratkaisuja yritysten/työelämän muutostarpeisiin vastaamiseen.
 • Luodaan toimintamalli yhteistyössä toimijoiden kanssa ja perehdytetään henkilöstöä toteutusprosessiin. Henkilöstölle järjestetään asiakaspalveluohjausosaamisen koulutusta.
 • Uudet oppimisympäristöt -pilotissa lisätään yritysten tietoa mahdollisuudesta hankkia ja rakentaa oppimisympäristöjä yhdessä. Pilotoidaan oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä yritysten kanssa.

Osaavaa työvoimaa yrityksiin! -tilaisuus Vammalan ammattikoululla 19.2.2020. (youtube)

Kartoitus yrityksille

Blogikirjoitus: Oppisopimus voi helpottaa kesätyöntekijäpulaa ja nopeuttaa valmistumista ammattiin

Tavoiteltavat tulokset

 • Uusien koulutuspolkujen ja toimintamallien avulla seutukaupunkien yritykset saavat käyttöönsä entistä ketterämmin reagoivaa koulutusta ja alueella tehdään yhteistä ennakointityötä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. 
 • Hankkeen koulutuspilotit, TE/ELY-toimijoiden koulutuspaketit, yritysten tarpeet ja työvoimapalveluiden asiakkaat saadaan kohtautettua mahdollisimman hyvin sekä koulutustarjonta tukee toinen toistaan.
 • Toisen asteen koulutus ja sitä ympäröivä elinkeinosektori tekee tiiviimmin yhteistyötä.

Päätoteuttaja

Raahen koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppanit

SASKY koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Henkilökuva Anna Mäkelä.
Anna Mäkelä, hankevastaava
puh. 044 085 5545, anna.makela(at)sasky.fi
Ikaalinen ja Parkano
Henkilökuva Katimari Partanen.
Katimari Partanen, hanketyöntekijä
puh. 040 628 7954, katimari.partanen(at)sasky.fi
Huittinen ja Sastamala

Rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan Liitto, SeutuAIKO-rahoitus

Voimassa 31.12.2027 saakka