Valkoisella pohjalla teksti opetus- ja kulttuuriministeriö

Karkki – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Aikataulu

1.1.2022-31.12.2023

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota sekä varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona, jossa osallistetaan laajasti ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisarkkitehtuurityöhön. Tässä huomioidaan yhteistyö OKM:n ja OPH:n edustajien kanssa sekä jo käynnissä olevat vastaavat hankkeet.

Kuvaustyössä osallistetaan laajaa verkostoa tuottamaan ja määrittämään kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Hankkeessa tuotetut kuvaukset, ohjeistukset ja muut tuotokset tulee saattaa avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön. Lisäksi järjestetään näiden aineistojen käyttöönottoa tukevaa toimintaa, kuten koulutuksia, työpajoja sekä perehdytysmateriaalia. 

Hankkeen toimintamalli

Hankkeen toimintamalli on rakennettu työpaketeittain seuraavasti (työpaketti eli TP & vastuuorganisaatio): 

 • TP1: Kartoitustyö – sidosarkkitehtuurien kartoitus ja nykytila-analyysi hankeverkostoon osallistuvien koulutuksen järjestäjientilanteesta -Omnia 
 • TP2: Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kuvaaminen -Stadin ammattiopisto 
 • TP3: Toiminta- ja palveluarkkitehtuurin kuvaaminen – Business College Helsinki 
 • TP4: Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen (ostopalveluna konsultointipalvelua hyödyntäen) – OSAO 
 • TP5: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri – Gradia 
 • TP6: (optiona) Teknologia-arkkitehtuurin kuvaaminen valitusta kohteesta – toteutetaan jos katsotaan tarpeelliseksi 
 • TP7: Osaamisen kehittäminen – WinNova 

Toimintamalli rakentuu siten, että hankkeen koordinaattori vastaa kokonaisuuden toteutumisesta, ja tukee työskentelyssä työpakettien toiminnan edistymistä sekä työpakettien välisessä vuoropuhelussa yhteentoimivuuden toteutumisen kuvausten osalta. Kullakin työpaketilla on oma vastuuorganisaatio ja työpakettityöskentelyyn on sitoutunut useampi hanketoteuttaja.  

Tulokset

 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurin kuvasta on muodostettu alkutilanteen analyysi. 
 • Olemassa olevat kuvaukset on kartoitettu ja hyödynnettävissä. Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen tasot ja näkökulmat on määritelty. 
 • Työpakettien 2 – 7 tuloksena on tuotettu kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset, ohjeet ja muut tukimateriaalit. 
 • Kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuutta on kehitetty. 
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tavoitettu kattavasti verkostofoorumien ja vertaisarviointien myötä. 
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajien ja kohderyhmän osaaminen kokonaisarkkitehtuuriin liittyen on parantunut. 
 • Ymmärrys kokonaisuudesta on kehittynyt ja kuvausten myötä syventynyt. 
 • Tuotetut materiaalit on jaettu avoimesti hyödynnettäväksi kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. 

Päätoteuttaja

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

Osatoteuttajat

 • Careeria 
 • Ekami 
 • Gradia 
 • Helsinki Business College 
 • Hyria 
 • Jokilaaksojen kky 
 • Kiipula 
 • KPedu 
 • KSAK 
 • Lappia 
 • Luksia 
 • Mercuria 
 • OSAO 
 • Perho 
 • Salpaus 
 • Sampo 
 • SASKY koulutuskuntayhtymä 
 • Seinäjoen kky 
 • Stadin Ammattiopisto 
 • Suomen Yrittäjäopisto 
 • Tavastia 
 • Tredu 
 • Turun ammatti-instituutti 
 • Vamia 
 • Varia 
 • WinNova 
 • Yrkesakademin i Österbotten 
 • YSAO 

Lisätietoja

Maria Lanteri, maria.lanteri(at)sasky.fi

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Voimassa

21.12.2029