OPH rahoittaa logo.

Aikataulu

1.8.2020 – 31.12.2022

Hankkeen kuvaus

Tässä hankkeessa käynnistetään organisoitu kv-toiminta ja sen kehittäminen lukioissa Saskyn kv-strategian mukaisesti. Sekä kehittämistoiminnassa että toiminnan käytännön organisoinnissa hyödynnetään ammatillisessa koulutuksessa kehitettyjä materiaaleja ja karttunutta osaamista. Koska toiminnassa pyritään pysyviin muutoksiin, muutokset viedään OPS-tasolle saakka. Toiminnan tueksi kehitetään materiaalia sähköisiin oppimisympäristöihin. Hanketta levitetään aktiivisesti lukioiden kehittämisverkostossa, jonka puitteissa jaetaan kokemuksia erityisesti Venäjä-yhteistyöstä muille lukioille.

Hankkeen tavoitteita on:

1) Kv-toiminnan organisoinnin ja laadun parantaminen: perustetaan yleissivistävän kv-tiimi ja tiimille sähköinen yhteistyöalusta ja materiaalipankki.

2) Käynnistää kieli- ja kulttuurivaihto Venäjälle. Fyysistä liikkuvuutta tuetaan virtuaalisella yhteistyöllä.

3) Käynnistää venäjän kielen opetus Saskyssa.

4) Pilotoida kv-tutor-toimintaa ja järjestää kv-päiviä seudullisessa yhteistyössä

5) Kartoittaa kiinnostusta lukioiden Venäjä-verkostoa kohtaan

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Yhteistyökumppani

Pietarin Lukio nro 227

Lisätietoja

Sirpa Uotila, sirpa.uotila(at)sasky.fi ja
Nikolay Karpov, nikolay.karpov(at)sasky.fi

Rahoittaja

OPH

Voimassa 31.7.2028