Koti

Aikataulu

1.1.2011 – 31.12.2014

Hankkeen kuvaus

Kohderyhmä

Hanke keskittyy sosiaali- ja terveysalaa, automaatiota, robotikkaa, tietotekniikkajärjestelmiä sekä laite- ja apuvälineasennusta ja valmistusta opiskeleviin nuoriin ja aikuisiin. Lisäksi hanke palvelee kattavasti SOTE- alan yhteistyökumppaneita mm. Sastamalan perusturvakuntayhtymää ja aluesairaalaa. Kehitystyössä ovat mukana myös automaation osalta yritys- ja elinkeinoelämän edustajat teknologiateollisuudesta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pihlajalinna Oy:n kanssa, joka perustaa vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön oppimisympäristön naapuriin. Pihlajalinnan asukkaiden kanssa erilaisten laitteiden ja teknisten sovellutusten toimivuutta voidaan testata kodinomaisessa ympäristössä ja opiskelijat voivat harjoitella tulevaisuuden kotia vastaavassa tilassa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on suunnitella, kehittää sekä rakentaa oppimisympäristöt, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus saavuttaa tulevaisuudessa vaadittavat ammattitaitovaatimukset. Tavoitteena on rakentaa oppimisympäristö, joka on rakennettu hyödyntäen nykyistä ja tulevaisuuden teknologiaa (mm.robotiikka). Oppimisympäristö vastaa kokonaisuutena tulevaisuuden kotia (asuinympäristöä), jossa ikääntyvillä, liikuntarajoitteisilla tai muilla erityistarpeita vaativilla henkilöillä on mahdollisuus asua.

Oppimisympäristöt rakennetaan palvelemaan ja kehittämään lähinnä hyvinvointi- ja terveysalan sekä asennusalan koulutussisältöjä. Projekti tulee antamaan opiskelijoille paremmat valmiudet siirtyä työelämälähtöisiin laaja-alaisempiin työtehtäviin sekä kehittää yritystoimintaa. Projektin tuottamaa oppimisympäristöä hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, terveydenhuolto-organisaatiot sekä yritysten työntekijät.

Lisäksi hanke uudistaa Pirkanmaan osaamis- ja elinkeinorakenteita luomalla uusia toimintaympäristöjä ja ilmapiiriä, mikä edesauttaa innovaatioiden syntyä ja omaksumista. Näiden innovaatioiden avulla voimme mahdollistaa uutta yritystoimintaa ja turvata nykyisten yritysten jatkuvuutta.

Keskeiset toimenpiteet

Uuden oppimisympäristön suunnittelu ja rakentamiseen liittyvät toimenpiteet. Tavoitteena on, että v. 2012 lopussa oppimisympäristöstä 2/3 osaa on käyttökunnossa, jolloin oppimisympäristöä pilotoidaan eri käyttäjäryhmien (vammaisjärjestöt, ikäihmiset) kanssa ja vuoden 2013 aikana rakennetaan viimeinen oppimisympäristö ja se on käyttökunnossa vuoden 2013 loppuun mennessä. Uutta oppimisympäristöä markkinoidaan eri koulutustasojen, terveydenhuolto-organisaatioiden ja työelämän käyttöön.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pirkanmaan liitto

Voimassa 31.12.2020 saakka