Liike

Aikataulu

1.8.2012 – 31.8.2014

Hankkeen kuvaus

Liike -hankkeen tavoitteena on luoda toimiva yhteistyöverkosto pirkanmaalaisten, virolaisten, venäläisten ja liettualaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien välille. Hankkeessa rakennetaan sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voidaan vaihtaa osaamista eri maiden koulutuksen järjestäjien välillä. Tavoitteena on edistää kansainvälistä työssäoppimisvaihtoa maiden välillä ja lisätä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta.

Hanke tuottaa myös uuden yritystoiminnan verkostomaisen toimintamallin, jota hyödynnetään pirkanmaalaisissa yrityksissä. Koulutusyhteistyön ja työssäoppimisvaihdon lisääntymisen myötä pirkanmaalaiset yritykset saavat entistä helpommin Virosta, Venäjältä ja Liettuasta osaavaa työvoimaa erityisesti niille aloille, joilla on työvoimapulaa.

Kohderyhmä

Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän henkilöstö sekä opiskelijoiden edustajat, Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, Vammalan yrittäjät ry, MW-Kehitys Oy, TE-toimisto, hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeeseen mukaan tulevien yhteistyötahojen hankinta Virossa, Venäjällä ja Liettuassa on jo aloitettu ja sitä jatketaan edelleen. Erityisenä painopisteenä ovat Tallinnan ja Pietarin alueet. Yhteistyöhön luodaan vuorovaikutteinen malli, jonka avulla koulutuksen järjestäjät voivat vaihtaa osaamistaan ja levittää hyviä käytäntöjä maiden välillä.

Hankkeen aikana luodaan tietoverkkoihin perustuva sähköinen oppimisympäristö, johon valmistetaan ja siirretään mm. opetuskäyttöön soveltuvaa opetusmateriaalia, jota hyödynnetään hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjät kehittävät yhdessä liiketoimintaosaamista, kansainvälistä kauppaa ja yrittäjyyskasvatusta sisältävät koulutusohjelmat, joita voidaan hyödyntää hankkeeseen osallistuvien koulutuksen järjestäjien koulutus- ja tutkinto-ohjelmissa. Sähköisellä alustalla voidaan välittää tietoa myös suomenkielestä, kulttuurista ja työelämästä.

Hankkeessa järjestetään pienimuotoisia yhteistyöseminaareja/workshopeja, joiden teemat liittyvät esimerkiksi työvoiman saatavuuteen ja opiskelija-, opettaja- ja työssäoppimisvaihtoon. Seminaarien järjestämisessä hyödynnytetään sähköisiä välineitä. Hankkeessa rakennetaan verkostoa myös yritysten ja koulutuksen järjestäjien välille. Tavoitteena on lisätä työssäoppimisvaihtoa. Hankkeessa mukana olevat toimialat ovat rakentaminen, hyvinvointi ja teknologia.

Päätoteuttaja

SASKY koulutuskuntayhtymä

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Voimassa 31.12.2020 saakka