Saskyn Y-kampus

Aikataulu

1.1.2012 – 30.6.2014

Hankkeen kuvaus

SASKYn Y-kampus – Yritteliäisyyden oppimispolku, on osa laajempaa pirkanmaalaista hankeverkostoa, jossa kehitetään yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Hankeverkostoon kuuluvat omilla hankkeillaan Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä. Sastamalan koulutuskuntayhtymä koordinoi työelämäteemaa Y-kampus -hankeverkostossa.

Tavoitteet

Hankkeessa käytännöllistetään opintoja perustamalla yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä tukevia monialaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tekemään ja kokeilemaan ja saavat tukea tekemiseen. Oppimisympäristöopetusta tukemaan kehitetään valmennusprosessi, joka edesauttaa yrittäjyystaitojen kehittymistä ja kaksoisopettajuuden käyttöönottoa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristöt soveltuvat myös yrittäjien ja opiskelijoiden kohtaamispaikaksi.

Päätoteuttaja

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (nyk. SASKY koulutuskuntayhtymä)

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Voimassa 30.6.2020 saakka