Taitoa työelämästä

Aikataulu

1.9.2010 – 31.12.2014

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kohderyhmä koostuu yrityksistä ja työelämäorganisaatioista, joissa opettajat suorittavat työelämäjaksonsa.

Tavoitteet

Tavoitteena on opettajien osaamisen kehittäminen työelämäjaksoja toteuttamalla. Laajan yhteistyön kehittämiseksi mukana on vaikutusalueen lukioita. Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen liittyy oman substanssiin, opetussuunnitelman, työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen sekä erityisopetuksen kehittämiseen. Lisäksi koulutetaan työpaikkaohjaajia. Mukana olevien lukioiden opettajien kiinnostus työelämässä liittyy oman työelämäosaamisen kehittämiseen, työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kartoittamiseen ja opetussuunnitelmatyöhön.

Keskeiset toimenpiteet

  • Toisen asteen oppilaitosten työelämäjaksojen toteuttaminen osaamista ja ammattitaitoa kehittävästi.
  • Työpaikkaohjaajien kouluttaminen osana työelämäjaksoja.
  • Työelämäyhteistyön kehittäminen sekä asiantuntijuuden kehittäminen työpaikoilla.
  • Elinikäisen oppimisen toimien tukeminen.

Päätoteuttaja

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (nyk. SASKY koulutuskuntayhtymä)

Osatoteuttajat

  • Huittisten kaupunki / Lauttakylän lukio
  • Sastamalan kaupunki / Sastamalan verkostolukio
  • Keuruun kaupunki / toisen asteen koulutuksen tulosalue

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Voimassa 31.12.2020 saakka