Siirry sisältöön

Etäopiskelu ja -opetus lähteneet hyvin käyntiin

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta myös SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) oppilaitoksissa siirryttiin viime viikolla etäopetukseen. Etäopetus ja -opiskelu ovat lähteneet hyvin käyntiin ja niistä saadut kokemukset ovat pääosin myönteisiä. Etäopetukseen siirtymisen jälkeenkin mm. opiskelijahuoltohenkilöstö on opiskelijoiden tavoitettavissa ja jatkuva haku koulutuksiin toimii normaalisti.

Saskyssa etäopetukseen siirryttiin 17.3. eli kokemusta on takana nyt reilun viikon verran. Ensimmäiset päivät etäopetukseen siirtymisen jälkeen olivat monille opettajille kiireisiä, mutta muuten uuteen opetustapaan siirtyminen on sujunut jouhevasti. Digiloikkia on nyt otettu vauhdilla ja isoin harppauksin. Käytössä on ollut useita eri sovelluksia etäopetuksen toteuttamista varten ja opettajat ovat itse sopineet omien ryhmiensä kanssa tilanteen mukaan, millä tavalla yhteyttä pidetään, opetusta järjestetään ja tehtäviä palautetaan. Opetusta annetaan normaalin lukujärjestyksen mukaan, vaikka toteutustavat aiemmin totutusta nyt poikkeavatkin.

Kokemukset ovat olleet pääosin erittäin myönteisiä, myös opiskelijat ovat sitoutuneet etäopiskeluun erittäin hyvin. Opettajien kokemusten perusteella suorat yhteydenotot opiskelijoihin sekä henkilökohtainen ohjaus ovat tässä tilanteessa monille opiskelijoille tärkeitä ja opettajat ovatkin kiinnittäneet tähän erityistä huomiota. Taitoaineiden ja käytännön töiden opettaminen etänä ammatillisessa koulutuksessa asettaa jonkin verran haasteita, mutta myös siihen opettajat ovat löytäneet hyviä ratkaisuja, oppilaitoksista on ollut mahdollista saada esim. erilaisia työvälineitä lainaksi.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on jatkunut normaalisti niiltä osin, kun toiminta opiskelijoiden koulutussopimuspaikoilla on jatkunut ilman häiriöitä. Maailmanlaajuinen poikkeustilanne aiheuttaa toki muutoksia myös yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa ja joitakin koulutussopimusjaksoja on jouduttu keskeyttämään suunniteltua aiemmin. Ammatillisessa koulutuksessa tehdään tällä hetkellä kaikki mahdollinen, jotta varmistettaisiin keväällä valmistuvien opiskelijoiden valmistuminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Saskyn lukioissa saatiin ylioppilaskirjoitukset suoritettua nopeutetussa aikataulussa suunnitelmien mukaisesti. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ja Petäjä-opisto ovat ottaneet ison digiloikan ja mahdollisuuksien mukaan kaikki opetus myös näissä oppilaitoksissa järjestetään etäopetuksena.

Opiskelijahuoltopalvelujen henkilöstö on poikkeustilanteesta huolimatta opiskelijoiden saavutettavissa, sekä etäyhteyksien kautta että myös tarvittaessa paikan päällä oppilaitoksella. Myös opintotoimistot palvelevat niin nykyisiä opiskelijoita kuin uusia hakijoitakin.

Syksyllä alkaviin koulutuksiin on edelleen mahdollista hakea, jatkuva haku oppilaitoksen nettisivujen kautta toimii täysin normaalisti tälläkin hetkellä. Saskyssa on useita ammattialoja, joille opiskelijat hakeutuvat pääsääntöisesti jatkuvan haun kautta. Tietoa opintoihin hakeutumisesta löytyy osoitteesta sasky.fi, myös Saskyn opinto-ohjaajat antavat lisätietoa jatkuvasta hausta.

Lisätietoja:

Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, puh. 050 340 6221
Anna-Leena Kivipuro, ammatillisen koulutuksen johtaja, puh. 050 587 9344
Pekka Simberg, yleissivistävän koulutuksen johtaja, puh. 040 056 6465

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)sasky.fi