Siirry sisältöön

SORA-säädökset

Naisen kädet kirjoittaa tietokoneella

Terveydentila ja toimintakyky

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilasi, että kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä.

SORA-säädökset

SORA-säädöksillä tarkoitetaan niitä 1.1.2012 voimaan tulleita säädöksiä, joiden tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen.Tavoitteena on myös varmistaa opiskelijoiden oikeusturva opiskeluun liittyvissä soveltumattomuus- ja muissa ongelmatilanteissa siten, että käytetyt toimenpiteet ja menettelyt perustuvat lainsäädäntöön. Koulutuksen järjestäjillä on yhteiset ja ennalta sovitut pelisäännöt, joiden mukaan opiskelijoita kohdellaan mahdollisimman yhdenvertaisesti. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy osoitteesta www.finlex.fi(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan).

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Mikäli esteen poistaminen ei ole mahdollista, opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. SORA-lainsäädäntö ei koske kaikkia ammatillisia tutkintoja, vaan vain osaa niistä. SASKy koulutuskuntayhtymässä ko. ammattialoja ovat lentokoneala sekä sosiaali- ja terveysala. Ammattialoilla järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet.

Lue lisää opintopolusta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen välilehteen).