HT Laser opinpolku

Osana Keuruun Joustavat koulutusmallit yhdessä työelämän kanssa -hanketta on käynnistymässä HT Laser -polku. Koulutusmallin avulla pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus Keuruulla. Opinnot toteutetaan yhteistyössä HT Laserin, Saskyn ja Gradian kanssa ja se koskee kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita.

HT Laser -polun opiskelijoilla oppiminen tapahtuu sekä oppilaitoksessa että yrityksen tiloissa. Pääoppimisympäristönä ovat HT Laserin tuotantotilat Keuruulla ja opintoihin sisältyvät näytöt suoritetaan yrityksessä käytännön työtehtävissä. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelijat pääsevät opintojen aikana tutustumaan yrityksen eri työtehtäviin. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija jäisi valmistuttuaan töihin HT Laserille.

HT Laser

HT Laser on metalliteollisuuden järjestelmätoimittaja, joka on toiminut Keuruulla jo yli 30 vuoden ajan. Yritys työllistää kaikkiaan n. 400 henkilöä, joista 150 työskentelee Keuruulla. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisesti leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, 3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen palveluita.

Yritys tarvitsee tuotantoonsa motivoituneita, neuvokkaita, omatoimisia sekä teknologiasta ja kehittämisestä kiinnostuneita työntekijöitä. HT Laser tarjoaa työntekijöilleen monipuolisen ja kehittyvän kansainvälisen työympäristön levyseppähitsaajana, CNC-koneistajana, särmääjänä tai monipuolisena metalliosaajana.

Hakeutuminen

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaksi HT Laser -opinpolkuun hakeudutaan oppilaitoksen normaalin käytännön mukaan. Opiskelijaksi voi tulla esim. suoraan peruskoulusta opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, aikuisena alanvaihtajana tai työttömänä. Myös erilaiset räätälöidyt täydennyskoulutukset ovat mahdollisia. Koulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Opiskelijan aiempi osaaminen otetaan huomioon ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma, henkilökohtainen HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).

Jos haluat tietää lisää erilaisista vaihtoehdoista ja koulutukseen hakeutumisesta, ota yhteyttä Saskyyn, Gradiaan tai HT Laseriin.

Sasky, Mäntän seudun koulutuskeskus:
Opinto-ohjaaja Teija Elers, puh. 040 644 9256, teija.elers(at)sasky.fi tai

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia:
haku- ja neuvontapalvelut: puh. 040 341 6193, hakupalvelut(at)gradia.fi 

HT Laser:
henkilöstöpäällikkö Liisa Kotanen, puh. 040 582 6213, liisa.kotanen(at)htlaser.fi

Koulutuksen rahoitus

Opiskelijan omasta tilanteesta riippuen hänen on mahdollista saada opintoihin esim. aikuiskoulutustukea, palkkatukea, opintotukea, omaehtoisten opintojen tukea tai työttömyysetuuksia. Myös oppisopimuskoulutus sekä työkokeilu ovat mahdollisia. Lisätietoa tukimuodoista saat TE-palveluista tai Kelasta.

HT Laser opinpolku -esite (pdf)