Siirry sisältöön

HT Laser opinpolku

HT Laser opinpolku

Osana Keuruun Joustavat koulutusmallit yhdessä työelämän kanssa(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) -hanketta on käynnistymässä HT Laser -polku. Koulutusmallin avulla pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus Keuruulla. Opinnot toteutetaan yhteistyössä HT Laserin, Saskyn ja Gradian kanssa ja se koskee kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita.

HT Laser -polun opiskelijoilla oppiminen tapahtuu sekä oppilaitoksessa että yrityksen tiloissa. Pääoppimisympäristönä ovat HT Laserin tuotantotilat Keuruulla ja opintoihin sisältyvät näytöt suoritetaan yrityksessä käytännön työtehtävissä. Koulutus on käytännönläheistä ja opiskelijat pääsevät opintojen aikana tutustumaan yrityksen eri työtehtäviin. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija jäisi valmistuttuaan töihin HT Laserille.

HT Laser

HT Laser(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) on metalliteollisuuden järjestelmätoimittaja, joka on toiminut Keuruulla jo yli 30 vuoden ajan. Yritys työllistää kaikkiaan n. 400 henkilöä, joista 150 työskentelee Keuruulla. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisesti leikkauksen, särmäyksen, hitsauksen, koneistuksen, 3D-metallitulostuksen, pintakäsittelyn, kokoonpanon ja tuotekehityksen palveluita.

Yritys tarvitsee tuotantoonsa motivoituneita, neuvokkaita, omatoimisia sekä teknologiasta ja kehittämisestä kiinnostuneita työntekijöitä. HT Laser tarjoaa työntekijöilleen monipuolisen ja kehittyvän kansainvälisen työympäristön levyseppähitsaajana, CNC-koneistajana, särmääjänä tai monipuolisena metalliosaajana.

Hakeutuminen

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaksi HT Laser -opinpolkuun hakeudutaan oppilaitoksen normaalin käytännön mukaan. Opiskelijaksi voi tulla esim. suoraan peruskoulusta opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, aikuisena alanvaihtajana tai työttömänä. Myös erilaiset räätälöidyt täydennyskoulutukset ovat mahdollisia. Koulutukseen voi hakea joustavasti ympäri vuoden. Opiskelijan aiempi osaaminen otetaan huomioon ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma, henkilökohtainen HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma).

Jos haluat tietää lisää erilaisista vaihtoehdoista ja koulutukseen hakeutumisesta, ota yhteyttä Saskyyn, Gradiaan tai HT Laseriin.

Sasky Mäntän seudun koulutuskeskus:
opinto-ohjaaja Teija Elers, puh. 040 644 9256, teija.elers(at)sasky.fi tai

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia:
haku- ja neuvontapalvelut: puh. 040 341 6193, hakupalvelut(at)gradia.fi 

Koulutuksen rahoitus

Opiskelijan omasta tilanteesta riippuen hänen on mahdollista saada opintoihin esim. aikuiskoulutustukea, palkkatukea, opintotukea, omaehtoisten opintojen tukea tai työttömyysetuuksia. Myös oppisopimuskoulutus sekä työkokeilu ovat mahdollisia. Lisätietoa tukimuodoista saat TE-palveluista tai Kelasta.

HT Laser opinpolku -esite(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (pdf)

HT Laser study path

HT Laser study path will be a part of a project aimed at promoting the availability of skilled labor in Keuruu (J(siirryt toiseen palveluun)oustavat koulutusmallit yhdessä työelämän kanssa(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)). The study path with Mechanical Engineering and Production Technology studies will be organized in cooperation with HT Laser, Sasky and Gradia.

During the HT Laser study path the learning takes place both at school as well as on the company’s premises. The main learning environment is the HT Laser production facilities in Keuruu, where also the competence of the student will be demonstrated in practical tasks. During this practical training the students will be familiarized with the different tasks of the company. The goal is that as many as possible of the graduated students would stay to work with HT Laser.

HT Laser

HT Laser is a system and component supplier and they have been operating in Keuruu for over 30 years. The company has a crew of approximately 400 professionals, of which 150 work in Keuruu. HT Laser offers all cutting, bending, welding, laser welding, machining, surface treatment, 3D metal printing, assembly and related R&D services.

HT Laser Crew is constantly growing and the company seeks for motivated, resourceful and independent employees with an interest for technology and development. HT Laser can offer you a diverse and always evolving international work environment where you can work as a bending, welding or machining professional.

Application

To become a mechanical engineering and production technology student at HT Laser study path you have to go through the normal application process of the educational consortium. Young people directly after primary school as well as adults can apply for vocational upper secondary qualifications. Also various tailored further education is possible to arrange and you can apply flexibly throughout the year. The previous knowledge of the student will be taken into consideration and we will form a personal competence development plan (HOKS) for each student.

Please contact Sasky, Gradia or HT Laser if you wish to know more about the various possibilities.

Sasky, Mänttä Regional Vocational Education Centre:
Guidance counsellor Teija Elers, tel: +358-40-644 9256, teija.elers(a)sasky.fi

Jyväskylä Educational Consortium Gradia:
Application- and advisory services: tel: +358-40-341 6193, hakupalvelut(a)gradia.fi

HT Laser
Human Resources Manager Liisa Kotanen, tel: +358-40-582 6213, liisa.kotanen(a)htlaser.fi