Ruoveden lukion eläinlääketieteen painotuslinja | Sasky

Ruoveden lukion eläinlääketieteen painotuslinja

Ruoveden lukion eläinlääketieteellinen painotuslinja valmentaa jo lukioaikana eläinlääketieteellisiin opintoihin. Linja sopii myös lääketieteellisiin opintoihin aikoville. Osana lukio-opintoja järjestetään eläinlääketieteellisiin ja lääketieteellisiin opintoihin ohjaavaa ja valmentavaa opetusta.

Opintoihin sisältyy tutustumista eläinlääkärin työhön, työkursseja alalle painotettavista aineista sekä kenttäkurssi Tarton maatalousyliopistossa.

Ruovedellä on tarjolla edullisia ja mukavia asuntoja opiskelijoille. Opiskelijoiden tukena on koulun oma asumisen tukihenkilö. Eläinlääketieteelliset opinnot on mahdollista yhdistää ratsastusopintoihin.

Eläinlääketieteelliselle painotuslinjalle hakeminen

Eläinlääketieteelliselle painotuslinjalle otetaan enintään 18 opiskelijaa. Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvona vähintään 8.0.

Ruoveden lukion eläinlääketieteelliselle painotuslinjalle haetaan keväisin yhteisvalinnassa. Hakija täyttää Opintopolussa sähköisen yhteishakulomakkeen. Sen lisäksi hakijan tulee täyttää seuraavat lomakkeet:

Lukion ainevalintakortti 
Eläinlääketieteellisen painotuslinjan hakulomake

Koululle tulee toimittaa myös motivaatiokirje, jossa kerrot opiskelumenestyksestäsi, motivaatiostasi ja perustelusi eläinlääketieteelliselle linjalle hakeutumiseen

Täytetyt lomakkeet ja motivaatiokirje tulee lähettää määräpäivään mennessä postilla osoitteeseen:

Ruoveden lukio
Kuruntie 6
34600 Ruovesi

tai sähköpostilla osoitteeseen: ruovedenlukio(at)sasky.fi

Kutsu mahdolliseen valintahaastatteluun lähetetään hakijoille huhtikuussa. Opiskelijavalinta tehdään keskiarvoon sekä valintakoehaastatteluun ja motivaatiokirjeeseen perustuen.

Lisätietoja

Annamme mielellämme lisätietoja asiasta, ota yhteyttä:
Simo Sinervo, rehtori
puh. 044 7871 403
simo.sinervo(at)sasky.fi

Mirkka Nieminen-Hirvelä, opinto-ohjaaja
puh. 044 787 1408
mirkka.nieminen-hirvela(at)sasky.fi