Oppisopimus

Tästä osioista löydät tärkeätä tietoa oppisopimuksesta opiskelijalle, työnantajalle tai yrittäjälle. Oppisopimuksella kouluttautuessa valtaosa asioista opitaan työpaikalla työtä tekemällä.

 • Oppisopimus on määräaikaisen työsopimuksen luonteinen ja edellyttää päätoimista opiskeltavan alan työpaikkaa.
 • Päätoimisuus edellyttää laskennallisesti vähintään 25 viikko tunnin työpanosta.
 • Koulutusmuoto soveltuu yli 15 -vuotiaalle oma-aloitteiselle työntekijälle tai yrittäjälle.
 • Oppisopimuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan
 • Yrittäjä voi rekrytoida uusia osaajia oppisopimuksella

Jos olet jo Saskyn opiskelija ja haluat siirtyä opintojesi aikana oppisopimusopiskelijaksi, ole yhteydessä omaan vastuuopettajaasi.

Lisätietoa Saskyn oppisopimuskoulutustarjonnasta.

Saskylla on laajennettu oppisopimuskoulutuksen lupa eli meillä voit suorittaa oppisopimuksella minkä tahansa ammatillisen tutkinnon. Täältä löydät valtakunnalliset tutkinnon perusteet (linkki avautuu uuteen välilehteen) kaikkiin tutkintoihin. Lisää tietoa löytyy myös Opintopolusta ja Oppisopimus -sivustolta (linkit avautuvat uuteen välilehteen).

Oppisopimuksen osapuolet

Osapuolina toimivat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimija. Osapuolten kesken laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

HOKS:ssa sovitaan:

 • Opiskelijan osaamistavoitteesta
 • Ammattitaidon hankkimisesta ja aikatauluista
 • Keskeisistä työtehtävistä
 • Osaamisen näyttämisistä
 • Yhteistyön muodoista

Osaamista voidaan hankkia oman työtehtävän lisäksi oppilaitoksen monimuotoisissa opinnoissa, muissa oppimisympäristöissä tai harrastuneisuuden kautta.

Opiskelija

 • Osallistuu oman HOKS:n laadintaan työpaikalla järjestettävää koulutusta koskien
 • Tekee työssään tavoitteiden mukaisia työtehtäviä työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • Noudattaa työpaikan työturvallisuusmääräyksiä ja sovittuja työaikoja sekä muita määräyksiä

Työnantaja

 • Suunnittelee ja mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon hankkimisen HOKS:n mukaisissa työtehtävissä (vähintään 25 viikkotuntia)
 • Suunnittelee ohjauksen järjestämisen ja nimeää työpaikkaohjaajan ja muut oppimista ohjaavat henkilöt, joilla on valmiudet ja resurssit ohjaustehtävän hoitamiseen sekä esittää työpaikan edustajan näytön arvioijaksi
 • Huolehtii, että työpaikkaohjaaja ja työpaikan henkilöstö ovat tietoisia opiskelijan oppisopimukseen ja/tai näyttöön liittyvistä suunnitelmista ja työtehtävistä
 • Mahdollistaa opiskelijalle osaamisen hankkimisen muissa oppimisympäristöissä kuten oppilaitoksessa

Yrittäjä

 • Sopimus solmitaan koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välillä
 • Yritysmuoto on joko tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay tai ky ja yrityksellä tulee olla y-tunnus.
 • Yrittäjän tulee olla päätoiminen YEL- tai MyEL-vakuutettu koko koulutuksen ajan
 • Yrittäjän yrityksessä on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet osaamisen hankkimiseen tavoiteltavassa tutkinnossa vähintään 25 h/viikossa
 • Yrittäjä hankkii itselleen työpaikkaohjaajaksi mentorin, alan osaajan, joka toimii tukena osaamisen kehittymisessä

Työpaikkaohjaaja/mentori

 • Huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, osallistuu oppisopimuksen ja näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Tekee ohjausyhteistyötä koulutuksenjärjestäjän, opettajan ja muiden työpaikan työntekijöiden kanssa
 • Ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti HOKS:n mukaan ja antaa palautetta osaamisen kehittymisestä

Katso lisää Ohjaan.fi -sivustolta (linkki avautuu uuteen välilehteen) .

Oppisopimuksessa sovittavat muut asiat

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Työnantaja ja opiskelija sopivat koulupäivien palkallisuudesta / palkattomuudesta sekä matka- ja majoituskorvauksista. Jos työnantaja ei maksa näitä, niin opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin sekä matkakorvauksiin.

Opintososiaaliset etuudet tulee hakea mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään saman vuoden aikana.

Opintososiaaliset edut:

 • Päiväraha 15 €/pvä
 • Perheavustus 17 €/pvä, mikäli opiskelijalla on alaikäisiä huollettavia lapsia
 • Matkakorvaus, jos yhdensuuntainen matka kotiosoitteesta tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km (yksi meno-paluu/kurssijakso, 0.2€/km tai halvimman kulkuneuvon mukaan)
 • Majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)
 • Etuudet haetaan Wilman kautta heti koulutuskerran jälkeen kuukausittain
  • Wilman ”Hakemukset ja päätökset” -kohdasta pääset täydentämään hakemuksen
  • Wilman ”Lomakkeet” -kohdasta voit tarkistaa/lisätä omat tietosi kuten tilinumeron

Työnantajalle/mentorille maksettavat koulutuskorvaukset sovitaan tapauskohtaisesti sopimuksen solmimisen yhteydessä. Työnantaja voi hakea alueensa TE-toimijalta palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakuluihin. Oppisopimustoimija antaa lausunnon tarvittaessa.    

Ota yhteyttä

Oppisopimussihteeri Terhi Suontaka,
puh, 050 344 4767

Oppisopimussihteeri Raisa Aoki,
puh. 040 195 6205

Koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen,
puh. 044 560 4518

Koulutuspäällikkö Marja Kivivuori
puh. 040 480 6658

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)sasky.fi
Koko henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.