Maa- ja metsätalousalan opiskelusta saat osaamista monenlaisiin luonnonläheisissä ammateissa toimimiseen. Alan tutkinnon suorittaneet työllistyvät mm. maa- ja metsätiloille, puutarhoille sekä hevostalouteen. Maaseudun elinkeinorakenne on muuttumassa ja alalle syntyykin jatkuvasti uusia elinkeinoja, toimintatapoja ja yritysideoita.

Lue opintopolusta lisää alasta ja sen sisältämistä tutkinnoista.