Siirry sisältöön

Opiskelijavalinta

Neljä ihmistä keskustelee pöydän ääressä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta vaihtelee hakutavasta ja koulutusmuodosta riippuen.

Lisää tietoa opiskelijaksi hakemisesta.

Yhteishaku

Opiskelijavalinta tehdään ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vaikuttavat siihen, miten pisteesi lasketaan. Opintopolusta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) löydät lisää tietoa valintaperusteista (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Joillakin aloilla on terveydellisiä edellytyksiä(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan), jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Voit hakea ammatilliseen koulutukseen harkinnanvaraisen valinnan kautta, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota.

Jatkuva haku, perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto 

Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä mahdollisten haastattelujen ja pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijaan ollaan yhteydessä viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä. Samalla sovitaan haastatteluaika sekä tarvittaessa kielikoe- ja soveltuvuuskoeajankohta. Valintapäätös tiedotetaan hakijoille heti opiskelijavalinnan jälkeen.

Jatkuvassa haussa hakevien opintojen aloitus suunnitellaan henkilökohtaisesti. Opintojen aloitusaikaan vaikuttaa hakijan oma toive ja elämäntilanne sekä aiemmin hankittu osaaminen. Opinnot alkavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tekemisellä.

Haastattelut 

Haastattelutilanteessa hakijalta selvitetään: 

Kukin teema-alue arvioidaan erikseen ja valintapäätös tehdään niiden perusteella. 

Poikkeus

Hakutavasta riippumatta taideteollisuusalan, musiikkialan, sirkusalan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt:n ja ensihoidon osaamisalan osalta valinta voidaan tehdä pelkästään pääsykokeen perusteella (asetus 699/2017,13 §)

Pääsy- tai soveltuvuuskoe

Koulutukseen voi olla myös pääsy- tai soveltuvuuskoe. Kokeisiin kutsutaan tällöin kaikki hakijat. (siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)Katso tarkemmin pääsy- ja soveltuvuuskokeesta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen välilehteen).

SASKY koulutuskuntayhtymän tutkinnot joissa pääsy- tai soveltuvuuskoe:

Ennakkotehtävät

Taideteollisuusalan perustutkintoon sekä media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon hakevat tekevät myös ennakkotehtävän ennen pääsykokeita.

Opetuskielen riittävä hallinta osaamisen hankkimiseksi

Koulutuksen järjestäjä voi arvioida hakijan kielitaidon, mutta sen perusteella ei voi hylätä hakijaa opiskelijavalinnassa. Lähtökohtana on, että hakijan kielitaito on perusopetuksen päättötodistuksen perusteella riittävä ja se kehittyy opintojen aikana.

Jos hakija hakee ulkomaisella todistuksella, koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan valinnan harkinnanvaraisesti ja sen, onko hakijalla riittävät edellytykset suoriutua opinnoista (ml. kielitaidon riittävyys). Koulutuksen järjestäjä tekee tältä pohjalta päätöksen hakijan valinnasta.

Saskyssa hoiva-avustajien kielitaito (se taso, millä koulutukseen otetaan) tulee olla tasoa A2.1. Koulutuksen aikana on tavoitteena, että kielitaito kehittyy tasoon B1.1., joka on kielitasovaade lähihoitajakoulutukseen.

Katso tästä ja muista aiheeseen liittyvistä asioista lisää Opintopolun UKK-palstalta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Yhdistelmätutkinto

Kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, voit hakea suorittamaan lukio-opintoja samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa. Tässä asiassa sinua neuvovat Saskyn opinto-ohjaajat. Lue lisää kaksoistutkinnosta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus – TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA antaa valmiuksia toisen asteen koulutuksen suorittamista varten (ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus). Opintojen aikana voit tutustua koulutusaloihin, vahvistaa opiskelutaitojasi ja tehdä suunnitelmia tulevaisuuttasi varten. Lisää tietoa TUVAsta löydät Saskyn sivuilta sekä Opintopolusta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti määräaikaan mennessä. 

Yhteishaku

Palauta täytetty lomake siinä mainittuun postiosoitteeseen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli et ole palauttanut lomaketta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi varasijalta valitulle hakijalle.

Palautathan lomakkeen joka tapauksessa, otat opiskelupaikan vastaan tai et. Voit myös tuoda lomakkeen suoraan sinulle valintakirjeen lähettäneen oppilaitoksen opintotoimistoon.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja sen tärkeistä päivämääristä(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)(linkki avautuu uuteen välilehteen).

Jatkuva haku

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan valituille erikseen ja voit vastaanottaa opiskelupaikan sähköpostilla.  

Oppisopimuskoulutus

Ammatillisen tutkinnon (perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai yksittäiset tutkinnon osat) voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena kokonaan tai osittain (Minimiaika on 2 vkoa). Oppisopimusopiskelijalle tehdään opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välinen oppisopimus. Koulutusmuoto on mahdollinen myös perusopetuksen päättäville. Lue lisää oppisopimuksesta.

Oleskelulupa opintoja varten

Opiskelua varten tarvitaan oleskelulupa. Lue lisää Migrin sivuilta.(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Lisää tietoa

Opiskelijaksi hakemista ja opiskelijavalinnasta voit kysyä lisää esim. Saskyn opinto-ohjaajilta tai opintotoimistoista.

Saskylaisten yhteystiedot löydät täältä.

Hae mukaan osaavaan joukkoomme!