Tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalta valmistuvat saavat monipuolisen ja laaja-alaisen osaamisen, jolla he voivat työllistyä erilaisiin alan tehtäviin. Ala sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kehittämään itseäsi ja sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Työskentely alalla on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Saskyssa voit valmistua hyvinvointiteknologia-asentajaksi, IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi

Lue Opintopolusta lisää alasta ja sen sisältämistä tutkinnoista.