Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Osana ammatillista tutkintokoulutusta voidaan järjestää opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia opintoja. Nämä opinnot ovat opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (opva). Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle edellytykset tutkintokoulutukseen osallistumiseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä tai muulla tavoin.

Tavoitteena opiskelutaitojen vahvistaminen

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena on tutkintokoulutuksessa vaadittavien opiskelutaitojen, kuten kielellisten, matemaattisten, digitaalisten tai tietoteknisten valmiuksien vahvistaminen taikka opiskelutekniikkaan liittyvien taitojen harjaannuttaminen ja vahvistaminen.

Kirjataan HOKSiin

Opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukeville opinnoille määritellään selkeä opintojen aloitus- ja päättymispäivä, joka kirjataan opiskelijan HOKSiin.

  • Opiskelija voidaan ottaa opintojen alussa opva-opintoihin tai hänet voidaan siirtää kesken opintoja opva-jaksolle, mikäli todetaan ettei opiskelijalla ole riittäviä edellytyksiä selvitä ammatillisista opinnoista ilman opiskeluvalmiuksien vahvistamista.
  • Ajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.
  • Opva-opintojen sisältö koostuu pääasiallisesti opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista.
  • Opiskelija voi olla jakson aikana mukana tutkintonsa/osaamisalansa ammatillisissa opinnoissa, jolloin opva-opintoja voidaan sitoa jakson aikana ammatillisiin sisältöihin.
  • Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot voivat päätoimisina kestää enintään yhteensä kuuden kuukauden ajan.