Siirry sisältöön

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Neljä iloista opiskelijaa istuu säkkituoleilla, taustalla näkyy lisää opiskelijoita.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Osana ammatillista tutkintokoulutusta voidaan järjestää opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia opintoja. Nämä opinnot ovat opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (opva). Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle edellytykset tutkintokoulutukseen osallistumiseen tai osaamisen osoittamiseen näytössä tai muulla tavoin.

Tavoitteena opiskelutaitojen vahvistaminen

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena on tutkintokoulutuksessa vaadittavien opiskelutaitojen, kuten kielellisten, matemaattisten, digitaalisten tai tietoteknisten valmiuksien vahvistaminen taikka opiskelutekniikkaan liittyvien taitojen harjaannuttaminen ja vahvistaminen.

Kirjataan HOKSiin

Opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukeville opinnoille määritellään selkeä opintojen aloitus- ja päättymispäivä, joka kirjataan opiskelijan HOKSiin.