Lentokoneasentajakoulutus Mäntän seudun koulutuskeskuksessa

Mäntän seudun koulutuskeskus kouluttaa lentokonealan ammattilaisia huoltohenkilöstön tehtäviin. Meillä voit opiskella A-tason tutkinnon, B-tason perustutkinnon tai aikuiskoulutuksessa ammattitutkinnon. EASA:n Part 66 lupakirjaluokat: A1/B1.1 ja A2/B1.2 (lentokoneet).

Teemme yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa: Patria Aviation Oy, Finnair, GA Telesis ja Ilmavoimat. Yhteistyötä tehdään myös monen muun huolto-organisaation kanssa, jotka ovat työllistäneet oppilaitoksestamme valmistuneita opiskelijoita.

Lentokonealan huoltohenkilöstön tehtäviin tarvitaan tekijöitä, katso lentokonealan kouluttajien yhteinen esittelyvideo.
Katso lisää lekon YouTube-kanavalta.

Lentokoneosaston esittely 360 virtuaalikierroksena.

Koulutukset:

A-taso A1/A2 (kesto n. 1 v 3 kk)
– seuraava ryhmä aloittaa 10.8.2023 (aloitus myös tammikuussa 2024)
– pääsyvaatimuksena ammatillinen perustutkinto, lukio tai vastaavat tiedot
– opinnot ovat päätoimisia ja koulutus on mahdollista opiskella perustutkintoon asti 
– haku 30.6.2023 asti, hakulomake

B-taso B1.1/B1.2 (kesto n. 2-3 vuotta)
– toteutetaan monimuoto-opintoina
– lähiopetusta opintojen aikana n. 20 päivää.
– mahdollisuus suorittaa joustavasti työn ohessa
– tarkoitettu A-tason suorittaneille, ilmailuteollisuudesta kokemusta omaaville tai siellä työskenteleville
– haku nonstop, hakulomake

lentokoneasennuksen perustutkinto
– peruskoulupohjainen
– lähiopetus
– lentokoneasentaja (B1.1 ja B1.2) ja lentokonehuoltaja (A1 ja A2)
– jatkuva haku, lisätietoja

Haastattelemme ja testaamme hakijat ennen opiskelijavalintaa. Näin pyrimme selvittämään, että hakija soveltuu huoltohenkilöstön tehtäviin. Valintakriteereissä painotamme lentokonetöihin tarvittavaa asennetta, rehellisyyttä ja ahkeruutta. Lisäksi ilmailuviranomaisella on omat ehtonsa lentoasemilla työskenteleville: mm. fyysiset ja psyykkiset ongelmat sekä rikosrekisteri voivat olla esteitä työhön pääsylle. Ennen työssäoppimisjaksoa yritykset selvittävät opiskelijoiden taustat ja tarvittaessa ennen opiskelijavalintaa koulu voi pyytää hakijan toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi. 

Yleiseurooppalaisessa PART-66 koulutuksessa saat samanlaisen lentokoneasentajan peruskoulutuksen kuin lentotekninen ammattihenkilö saa muissa Euroopan maissa. Kun opiskelija on suorittanut vaaditun koulutuksen ja kokeet sekä saanut vaaditun työkokemuksen, hän voi hakea ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaa. Lupakirjan myöntävä viranomainen Suomessa on Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom.

Terveydelliset vaatimukset

Lentokonealan tutkinnoissa on terveydentilan tai toimintakyvyn suhteen erityisiä vaatimuksia. Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilasi ja verrata sitä terveydellisiin vaatimuksiin. Oppilaitoksessa voidaan päättää, että sinua ei voida valita koulutukseen, jos vaatimukset eivät täyty. Oppilaitos voi pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Esteenä opiskelijaksi valinnalle voi olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
 • hankala käsi-ihottuma
 • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma
 • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
 • mielenterveyden häiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppimisympäristö

Koulutustilamme on valmistunut kesällä 2016. Tilat ovat suunniteltu ja rakennettu lentokoneasennuksen käyttöön tukemaan opetusta. Tiloista löytyy ajanmukaiset laitteet sekä lentotekniset työvälineet. Lentokalustomme mahdollistaa aidot työharjoitteet lentokonehuoltoyrityksien mukaisesti. Koulutuksen aikana järjestämme omassa huoltoympäristössämme käytännön huoltoharjoituksia eri lentokonejärjestelmiin. Lisäksi huoltohallitiloissa on myös materiaalitekniikka- sekä sähkö/avioniikka-harjoitustilat.

Lentokonehallissa opetusvälineinä ovat Beechcraft King Air 100, Piper Chieftain 31, Cessna 150, Socata Ralley, Vinka ja Learjet 35. Lisäksi käytössä on paljon muuta huoltoharjoituksiin tarkoitettua välineistöä ja materiaalia esim. Vinka, Saab Safir ja Draaken- lentokoneiden voima- ja apulaitteiden huoltomaketit sekä mahdollisuus sähkö/avioniikan testi- ja harjoitustöihin.

Koulutustiloissa on myös Airbus A320 lento- ja järjestelmäsimulaattori. Simulaattorin avulla harjoitellaan mm. moottorien käynnistystä ja havainnollistetaan ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.

Kysyvä – koeohjelma

Uusintakokeet

PART 66 A ja B1 uusintakoepäivät:

 • 1.5.
 • 1.6.
 • 1.9.
 • 2.10.
 • 1.11.
 • 1.12

Uusintakokeeseen ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen uusintapäivää, ilmoittautumislomake.

Tiedustelut: koejohtaja Stefan Tiihonen puh. 040 516 0306 tai laatupäällikkö Eelis Hakola puh. 040 621 1383.

Yhteystiedot

Mäntän seudun koulutuskeskus (päärakennus, postiosoite)
Virtasalmentie 14
35800 Mänttä

Lentokoneasentajakoulutus osoitteessa:

Sassintie 29
35800 Mänttä

Tomi Kuusela, koulutuspäällikkö
puh. 044 728 9186
sähköposti: etunimi.sukunimi@sasky.fi

Eelis Hakola, laatupäällikkö
puh.  040 621 1383
sähköposti: etunimi.sukunimi@sasky.fi