Arkkitehtuuri

IDEA-kampuksen arkkitehtuuriopintojen tehtävänä on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua arkkitehtuuriin ja alan opintoihin 2. asteella ja korkeakoulutasolla.

Arkkitehtuuriopintojen kautta opiskelija saa valmiuksia, joita hän tarvitsee hakeutuessaan opiskelemaan arkkitehtuuria tai rakennustekniikkaa. Kokonaisuuden yksittäiset opintojaksot painottavat eri tavoin arkkitehdin ammatissa tarvittavia taitoja ja voivat siten kehittää valinnaisina opintoina myös muille tekniikan tai suunnittelun aloille hakeutuvien valmiuksia jatko-opintoja tai työelämää varten.

Opintokokonaisuuden laajuus on kuusi opintojaksoa (12 opintopistettä), jotka ovat pakollisia kaikille kokonaisuuden suorittaville. Muut lukion ja ammatillisien koulutuksen opiskelijat voivat suorittaa opintojaksoja myös yksittäisinä valinnaisina opintojaksoina mielenkiintonsa mukaan.

Tavoitteet

  • opiskelija tutustuu arkkitehtuurin perusteisiin
  • opiskelija perehtyy arkkitehdin ammatin vaatimuksiin
  • opiskelija saa valmiuksia hakeutua arkkitehtuurin koulutukseen

Pakolliset kurssit – kaikille kokonaisuuden opiskelijoille

  • johdatus arkkitehtuuriin
  • arkkitehtuurin historia
  • mallinrakentaminen
  • maantiede ja fysiikka arkkitehtuurissa
  • arkkitehtimatematiikka
  • arkkitehtuurin päättötyö

Kysy lisää:

niko.maenpaa@sasky.fi, p. 040 622 7628