Siirry sisältöön

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Sinisiä lokerokaappeja vierekkäin.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajeni ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Uudistus toi sekä kunnille että koulutuksen järjestäjille uusia tehtäviä ja velvoitteita.

Keitä laajennus koskee?

Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 ja tämän jälkeen.

Jos perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollisuuden laajentumisen piirissä.

Oppivelvollisuuslaki kokoaa aihetta koskevat säännökset

Uuteen oppivelvollisuuslakiin (1214/2020)(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan) (linkki avautuu uuteen välilehteen) on koottu oppivelvollisuutta koskevat säännökset. Samalla perusopetuslakiin sisältyneet oppivelvollisuutta koskevat säännökset on kumottu. Oppivelvollisuuslaissa säädetään mm. seuraavista asioita:

Koulutuksen maksuttomuus

Oppivelvollisuuslaissa säädetään myös koulutuksen maksuttomuudesta. Lain mukaan oppivelvollisena aloitettu, oppivelvollisuuslain 4 §:ssä tarkoitettu koulutus on opiskelijalle maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai siihen, kun hän on suorittanut ko. opinnot loppuun. Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit kuten lukiokirjat sekä ammatillisessa koulutuksessa työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Tämä on koulutuksen järjestäjälle säädetty uusi velvollisuus. Koulutuksen järjestäjien tulee noudattaa oppimateriaalien hankinnassa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.

Oikeutta maksuttomaan koulutukseen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

PowerPoint -esitys aiheesta

Lisää tietoa aiheesta

(linkit avautuvat uuteen välilehteen)

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille on koottu laajasti kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuuden laajentamisesta ja koulutuksen maksuttomuudesta(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan).

Lisää tietoa löytyy myös seuraavista linkeistä:

Kuntaliiton yleiskirje 3/2021 (4.1.2021)(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Opetushallituksen verkkosivut(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Oppivelvollisuuslaki(siirryt toiseen palveluun, avautuu uuteen ikkunaan)

Jos et edeltä mainituista linkeistä löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, voit jättää meille viestiä aiheesta sähköisellä lomakkeella. Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä, muistathan jättää lomakkeelle myös yhteystietosi.