Luonto- ja ympäristöalan tutkinnosta saat tarvittavaa osaamista luonnonläheisten elinkeinojen eri tehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittaneena voit toimia ympäristön hoitoon ja kunnossapitoon sekä luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen liittyvissä tehtävissä. Alan tulevaisuutta ovat esimerkiksi luontomatkailuun ja luonnontuotteiden tuotteistamiseen liittyvät tehtävät.

Lue Opintopolusta lisää alasta ja sen sisältämistä tutkinnoista.