Saskyssa voit valmistua sosiaali- ja terveysalalta lähihoitajaksi. Työskentely alalla on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa, tehtävän ja toimipaikan mukaan työ on joko päivätyötä tai vuorotyötä. Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä hyvää ihmistuntemusta. Alan lainsäädäntö asentaa terveydentilavaatimuksia, joihin alalle hakeutuvien on hyvä tutustua.

Lue Opintopolusta lisää alasta ja sen sisältämistä tutkinnoista.