Siirry sisältöön

Koulutussopimus

Koulutussopimus ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisten opintojen aikana osaamista hankitaan myös työelämässä. Työpaikan kanssa solmitaan sopimus siksi ajaksi, jonka opiskelija siellä on. Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen eikä näin ollen saa palkkaa.

Työpaikalla nimetään vastuullinen ohjaaja, joka vastaa käytännössä opiskelijan työssä oppimisen perehdyttämisestä, ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin.

Koulutussopimus tehdään työpaikan kanssa kirjallisesti

Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Sopimuksen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sitä täydentävät tutkinnon osat. 

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuuden muodostavat tutkintojen sisällöt ja tavoitteet, sekä työpaikan tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot. Työelämäjakson suorittaminen kansainvälisessä ympäristössä on myös mahdollista.

Koulutussopimus lyhyesti