Laadunhallinta Saskyssa

Laadunhallintaa ohjaavat Saskyn strategian lisäksi ammatillisen koulutuksen laatustrategia ja yleissivistävässä koulutuksessa kestävän kehityksen periaatteet. Saskyn toimintajärjestelmässä kuvataan kaikki keskeiset toimintomme ”Oppiminen ja osaaminen” -ydinprosessina ja sen tukiprosesseina.

Toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan mm. tuloskortin mittariston avulla. Johdon katselmukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Talousseuranta on jatkuvaa. Asiakaspalautetta kerätään suunnitellusti. Järjestelmää ja toimintatapoja kehitetään tuloskortin mittareiden tulosten, palautteiden ja arviointien tuloksien perusteella.  Kehittämistoimenpiteet priorisoidaan ja niitä viedään systemaattisesti eteenpäin. Toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan. Toimintajärjestelmän arviointeja ja auditointeja tehdään arviointisuunnitelman mukaisesti.

Viitteet

Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Kohti huippulaatua: Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:29)

Kestävä kehitys. (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö– OKKA-säätiö sr.)

Itsearvioinnin tulokset 2015

Sasky itsearvioi toimintansa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön mukaisesti helmi-maaliskuussa 2015.

Tuloksena laadunhallinnan kokonaisuudesta saatiin arvioksi kehittyvä (arviointiasteikko: puuttuva – alkava – kehittyvä – edistynyt). Saskyn vahvuusalueeksi arvioitiin perustehtävän hoitaminen eli ammatillisen koulutuksen järjestäminen kaikissa neljässä koulutusmuodossa: oppilaitosmuotoisena ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä koulutus, näyttötutkintojen järjestäminen, oppisopimuskoulutus ja muu koulutus.

Viimeisimmän fuusion ja sitä aiempien fuusioiden myötä laadunhallinnan menettelyt ja toimintajärjestelmän yhtenäistäminen ovat vielä osittain kesken. Kuitenkin laatukulttuuri ja laadunhallinnan kokonaisuus arvioitiin olevan tasolla kehittyvä miinus. Strateginen johtaminen ja toiminnan ohjaus sekä henkilöstö ja muut koulutuksen toimijat –osa-alueet arvioitiin tasolle kehittyvä. Parannettavaa löytyi toiminnan arvioinnista ja parantamisesta, jotka jäivät alkava – alkava plus -tasoille.

Parantamiskohteista valitsimme keskeisimmäksi opiskelijoiden palautekyselyiden ja palautteiden käsittelytavan yhtenäistämisen, kyselyiden sisällön kehittämisen ja tuloksista tiedottamisen.