Siirry sisältöön

Tekninen käsityö

Tekninen käsityö

Haluatko kehittää kädentaitoja lukio-opintojen yhteydessä?
Ikaalisten lukion teknisen käsityön opintojaksot antavat mahdollisuuksia suorittaa kädentaitojen opintoja myös lukiossa. Teknisen työn opetuksen tavoitteena on ohjata opiskelijoita suoriutumaan kokonaisesta käsityöprosessista itsenäisen ja omatoimisen työskentelyn kautta.

Kokonainen käsityöprosessi pitää sisällään tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin. Opiskelussa voivat painottua tuotesuunnittelu, koneellinen työstäminen tai perinteinen käsityövälineiden käyttö opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa voit hyödyntää tietokonetta tuotesuunnitteluun, mallintamiseen, tekniseen piirtämiseen, tiedon hakemiseen, töiden dokumentointiin ja esittelyyn.

Kurssimateriaalit kustannetaan opiskelijalle ja koulu on apuna materiaalien hankinnassa. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Ikaalisten käsi- ja taide-teollisuusoppilaitoksen kanssa.

Opintojen sisältö

Opiskelija toteuttaa itse suunnittelemiaan projekti-luonteisia töitä puusta ja metallista. Projektin ei tarvitse aina olla uuden luomista, vaan myös kunnostus- ja entisöintityöt ovat mahdollisia. Työskentely voi tapahtua yksin tai pareittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kahden teknisen työn opintojakson jälkeen opiskelija voi suorittaa teknisen työn lukiodiplomin. Diplomi on valtakunnallinen päättökoe, joka koostuu itse suunnittelusta ja valmistetusta käsityötuotteesta sekä koko prosessia kuvaavasta portfoliosta. Opiskelija valitsee diplomityön aiheen vuosittain muuttuvista vaihtoehdoista. Diplomityö arvioidaan asteikolla 1-5, ja opiskelija saa erillisen lukiodiplomitodistuksen.

Kysy lisää:

niko.maenpaa@sasky.fi, p. 040 622 7628