Siirry sisältöön

Hyvinvointiteknologia – mitä se on?

Kävimme Tampereella Camp Mobilityllä ottamassa asiasta selvää ja haastattelimme maajohtaja Tapani Vuorista, tuotepäällikkö Sami Salosta, teknistä koordinaattoria Mervi Hartikaista sekä Saskysta hyvinvointiteknologia-asentajiksi juuri valmistuneita Tommi Hellsteniä ja Jere Vuopiota, jotka jäivät valmistumien jälkeen yritykseen töihin.

Kolme henkilöä tummissa vaatteissa työsalin etuosassa, etumaisena kuvassa erikoisvarusteltu pyörätuoli.
Mervi Hartikainen, Jere Vuopio ja Tommi Hellsten viihtyvät hyvin Camp Mobilitylla

Camp Mobility Suomi pähkinänkuoressa

Saskyn opiskelijat täyttä timanttia

Tapani Vuorinen kertoo, että oppilaitosyhteistyö on yksi yrityksen tärkeistä arvoista. Koska yrityksen bisnes toimii verovaroilla julkisen terveydenhuollon hankintojen kautta, se haluaa kantaa yhteiskunnallista vastuutaan esim. ottamalla oppilaitoksista harjoittelijoita vastaan. Yrityksessä on hyvinvointiteknologiaopiskelijoiden lisäksi harjoittelijoita myös logistiikkapuolelta. Camp Mobilityllä on oltu erittäin tyytyväisä oppilaitosyhteistyöhön. Vuorinen mainitsee, että harjoitteluun tulleet Saskyn opiskelijat ovat olleet ”täyttä timanttia” ja heistä on saatu yritykselle erittäin korkealaatuisia ja motivoituneita työntekijöitä. Hän kiittelee myös sitä, että opiskelu ja harjoittelut voidaan joustavasti räätälöidä kunkin henkilön tarpeen ja aiemman osaamisen mukaan.

Vaaleisiin vaatteisiin pukeutunut henkilö istuu valkoisen pöydän äärellä, pöydän päällä punainen rollaattori, kuvassa etualalla videokamera ja mikrofoni, taustalla sermi, jossa teksti camp mobility.
Maajohtaja Tapani Vuorinen on tyytyväinen oppilaitosyhteistyöhön Saskyn kanssa

”Harjoittelijoiden kouluttaminen yrityksessä on yksi yhtiön arvoista ja osa meidän yhteiskuntavastuutamme. Moni on palkattu harjoittelun kautta taloon vakituiseen työsuhteeseen”

Tapani Vuorinen

Myös Sami Salonen ja Mervi Hartikainen kiittelevät yrityksen ja Saskyn välistä hedelmällistä yhteistyötä. Se, että kumpikin osapuoli kokee saavansa siitä lisäarvoa, luo toiminnalle jatkuvuutta. Hyville tekijöille tulee olemaan myös jatkossa tarvetta, joten varmasti Saskyn opiskelijoita löytyy Camp Mobilityltä tulevaisuudessakin.

Intohimo alaa kohtaan tärkeä tekijä

Hyvinvointiteknologia-asentajan koulutus on Tapani Vuorisen mukaan hyvin laaja ja monipuolinen. Tärkeimpiä ominaisuuksia alalla teknisenä asentajana toimivalle ovat innovatiivisuus, innostus alaa kohtaan sekä riittävät kädentaidot. Myös siitä, että osaa tarvittaessa kohdata asiakkaan ja asettua hänen asemaansa, on hyötyä, ja visuaalista ajattelutapaakin tarvitaan. Englannin kielen taidoistakin on hyötyä, koska tehdaskoulutukset ovat useimmiten englanniksi.

Ihmisten auttaminen motivoi työssä

Tommi Hellsten oli ennen hyvinvointiteknologia-alan opintoja pitkään töissä rengasalalla ja on aiemmalta koulutukseltaan talonrakentaja. Uusi ala löytyi yhdessä työkykykoordinaattorin ja vakuutusyhtiön kanssa ja Tommi meni tutustumaan opiskeluun Saskyyn Karkkuun. Hyvinvointiteknologia tuntui heti omalta jutulta eikä alalle lähteminen ole kaduttanut päivääkään. Parasta työssä on Tommin mukaan auttamisen ilo ja se, että pääsee tapaamaan uusia ihmisiä. Tärkeiksi asioiksi hän nostaa myös käsillä tekemisen ja alan monipuolisuuden.

”Auttamisen ilo on itsellä ollut iso ja tärkeä asia tällä alalla ja se, että pääsee tapaamaan uusia ihmisiä.”

Tommi Hellsten
Hymyilevä, tummaan asuun pukeutunut henkilö nojaa pinoon, jossa on teräksisiä ritilärakenteita.
Ihmisten auttaminen on Tommi Hellstenille tärkeä asia

Sen lisäksi, että Tommi viihtyy erinomaisesti nykyisessä työssään, myös opiskeluaika Saskyssa saa häneltä kiitosta. Hän kehuu opiskelukavereitaan sekä ammattinsa osaavaa opettajaa ja mainitsee, että aikuisena opiskelu oli motivoivaa ja mielenkiintoista. Myös työn ohessa on luvassa opiskelua, sillä Camp Mobilityllä henkilökunta pääsee säännöllisesti valmistajien tuotekoulutuksiin. Tommin mukaan tärkeitä ominaisuuksia alalla työskentelevälle ovat kiinnostus käsillä tekemiseen, halu ja taito olla ihmisten kanssa tekemisissä sekä oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisukyky.

Monipuoliset harjoittelut olivat opiskelussa parasta

Myös Jere on aiemmin opiskellut rakennusalaa ja tehnyt sen jälkeen alalla monipuolisia töitä. Hän päätti kuitenkin kouluttautua uudelle alalle ja entuudestaan hänelle vieras hyvinvointiteknologia-ala löytyi opinto-ohjaajan kautta. Alan monipuolisuus ja useat eri suuntautumisvaihtoehdot yllättivät ja harjoittelujaksojen kautta Jere pääsikin kokeilemaan hyvin erilaisia töitä. Työt Camp Mobilityn teknisellä osastolla pääsääntöisesti pyörätuolien varustelun parissa vaikuttivat eniten omalta jutulta ja myös Jere jäi heti valmistumisen jälkeen töihin yritykseen.

Tummaan huppariin ja lippalakkiin pukeutunut henkilö korjaa erikoisvarusteltua pyörätuolia, taustalla näkyy työsali.
Hyvinvointiteknologia-alan monipuolisuus yllätti Jeren positiivisesti

”Valmiita vastauksia, ohjekirjoja ja ratkaisuja ei välttämättä ole, vaan pitää itse osata ideoida ja soveltaa.”

Jere Vuopio

Koska varustelut tehdään mittatilaustyönä asiakkaille, ei valmiita vastauksia ja ratkaisuja kaikkiin ongelmiin välttämättä ole, vaan pitää itse osata ideoida ja soveltaa, minkä Jere kokee kiinnostavana ja innostavana. Alan hyviksi puoliksi hän luettelee lisäksi ihmisten kohtaamisen sekä sen, että alalta ei tekeminen lopu.

Ratkaisujen suunnittelussa huomioitava monia asioita

Tuotepäällikkö Sami Salosen päävastuualueena ovat esteettömän asumisen palvelut, joka on Camp Mobilitylla melko uusi tuoteperhe. Hän kertoo, että harjoittelujen kautta yritys on voinut kouluttaa uusia työntekijöitä juuri tähän työhön ja esimerkiksi Tommi toimii tällä hetkellä osana ko. tiimiä. Esteettömän asumisen ratkaisut pitävät sisällään esimerkiksi erilaisia luiska- ja ramppiratkaisuja. Ratkaisuja suunniteltaessa pitää ottaa käyttäjän tarpeiden lisäksi huomioon myös muut kohteen asettamat edellytykset sekä kaikki muutin kohteen asukkaat tai käyttäjät.

Ihminen kaiken keskiössä

Camp Mobilityllä hyvinvointiteknologiaharjoittelijat keskittyvät huolto-osaston ja teknisen osaston töihin. Töitä on laidasta laitaan – perushuolloista ja renkaanvaihdoista aina vaativiin ja yksilöllisiin muutostöihin. Jotkut asiakastyöt ovat hyvinkin vaativia, ne saattavat kestää useamman kuukauden ja sisältää useita sovituksia asiakkaan kanssa. Hyvinvointiteknologia ei ole vaan yksittäisiä apuvälineitä ja niiden muokkaamista asiakkaille, vaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa rajoittuneille henkilöille. Loppukäyttäjä, ihminen, on kaiken keskiössä.

Kolme henkilöä tummissa vaatteissa katsoo tietokoneen näytölle, taustalla näkyy työsali ja etumaisena kuvassa erikoisvarusteltu pyörätuoli.
Ratkaisujen etsiminen on tiimityötä

Paras palkinto onnistumisesta on tyytyväinen asiakas

Projekteissa on taustalla moniammatillinen tiimi, joka yhdessä pyrkii löytämään asiakkaalle parhaat mahdolliset ratkaisut. Työtä tehdään millimetrin tarkkuudella ja onnistunut lopputulos vaatii paljon hiomista. Paras palkinto tiimille, niin myyjille kuin asentajillekin, on se, kun monimutkainen projekti saadaan onnistumaan ja loppuvälineen käyttäjä pystyy hänelle räätälöidyn apuvälineen kanssa itsenäiseen suoriutumiseen. Tähän näkemykseen yhtyvät ehdottomasti kaikki haastateltavat – työssä motivoi se, että sillä on hieno tarkoitus ja asiakkaille iso merkitys.

Hyvinvointiteknologialla etsitään ratkaisuja kotona pärjäämiseen

Hyvinvointiteknologia on myös tulevaisuuden ala riippumatta siitä, onko menossa nousu- vai laskukausi. Soteuudistus tuo varmasti mukanaan vielä paljon muutoksia, mutta varmaa on myös se, että avuntarvitsijat eivät tule vähenemään. Kun väestö vanhenee, niin jatkossakin tarvitaan entistä enemmän ratkaisuja kotona pärjäämiseen. Sekä Tapani Vuorinen että Sami Salonen ovat samaa mieltä siitä, että sote-alan kustannuksiin saataisiin säästöjä sillä, että ihmisiä autettaisiin pärjäämään omassa kodissaan mieluummin kuin että heidät siirrettäisiin laitokseen. Puhumattakaan siitä, että koti on meistä suurimmalle osalle se paikka, jossa haluaisimme asua mahdollisimman pitkään.

”Varmaa on ainakin se, että avuntarvitsijat eivät tule loppumaan, koska ikääntyvän väestön määrä kasvaa koko ajan.”

Sami Salonen

Camp Mobility on haluttu harjoittelupaikka

Tommin työ ramppien suunnittelussa ja toteutuksessa ja Jeren tehtävät teknisellä osastolla ovat sisällöltään hyvin erilaisia. Mervi kertookin, että yrityksessä pyritään mahdollisimman hyvin hyödyntämään jokaisen omia vahvuuksia, mikä osaltaan lisää myös työmotivaatiota. Kaikkia tehtäviä kuitenkin yhdistää se, että niissä vaaditaan paljon oma-aloitteisuutta ja itsenäistä kykyä löytää ratkaisuja. Camp Mobilityllä kiinnitetään paljon huomiota sopivien harjoittelijoiden valitsemiseen, mikä on hyödyksi molemmille osapuolille – yritys saa itselleen sopivia tekijöitä ja harjoittelupaikka on opiskelijoiden silmissä laadukas ja tavoittelemisen arvoinen.

”Koska yhteistyö Saskyn kanssa on koettu selkeästi hyödylliseksi, niin aivan varmasti se tulee myös jatkumaan.”

Mervi Hartikainen
Kolme henkilöä tummissa vaatteissa työsalin etuosassa, etumaisena kuvassa erikoisvarusteltu pyörätuoli.

Työpaikan hyvä ilmapiiri ja työn vaihtelevuus innostavat

Juttutuokion aikana tulee hyvin vahvasti esille se, että kaikki haastatellut viihtyvät alalla ja nauttivat sen vaihtelevuudesta ja luovuudesta. Työpaikan rento ja välitön ilmapiiri sekä keskenään hyvin viihtyvä työporukka antavat myös lisäpotkua ja intoa tekemiseen.

Kiinnostuitko alasta?

Jos tarinan luettuasi mietit, olisiko hyvinvointiteknologia-ala myös sinun juttusi, niin tartu heti toimeen – nettisivuiltamme löydät lisätietoa sekä linkin hakulomakkeelle.

Voit kysyä lisää myös alan opettajalta Saskyssa:
Juho Vuopala, puh. 040 624 9511, juho.vuopala(at)sasky.fi­­