Siirry sisältöön

Graafinen suunnittelu

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kuvallisen ilmaisun toteuttaja | Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Viisi henkilöä tutkii yhdessä tietokoneen ruudulla olevaa graafista suunnitelmaa, yhdellä henkilöllä käytössään näppäimistö ja piirtolevy.
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Media-ala
Hakutyyppi:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Graafinen suunnittelu on visuaalista viestintää

Graafinen suunnittelija on visuaalisen viestin viejä. Hän suunnittelee ja toteuttaa visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin medioihin. Graafinen suunnittelija kuuntelee asiakkaan toiveita ja odotuksia ja toteuttaa ne omaa luovuuttaan käyttäen. Alan ammattilainen osaa suunnitella visuaalisia kokonaisuuksia eri medioihin.

Graafisen suunnittelun koulutuksessa käsin tekeminen yhdistyy digitaaliseen osaamiseen. Opinnot sisältävät mm. piirtämistä ja maalaamista sekä niiden dokumentointia, kuvitusta, asiakastöitä, kuvakerrontaa, typografian suunnittelua, painotuotteen suunnitteluprosessin, yritys-, tuote- ja informaatiografiikkaa, taittoa, sähköistä viestintää ja paljon muuta.

Graafisia suunnittelijoita työskentelee mm. mainos- ja viestintätoimistoissa, kustantajilla, sanoma- ja aikakauslehdissä, pelialalla, tuotantoyhtiöissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

  Paikkakunta
  Ikaalinen
  Hakuaika
  05.02.2024 — 31.07.2024
  Koulutus alkaa
  5.8.2024
  Lisätietoa

  Ikaalisissa tarjottava koulutus on kuvallisen ilmaisun osaamisalalta (graafinen suunnittelu).

  Tutkinnon suorittaneen osaaminen

  Graafinen suunnittelija on viestin viejä, joka suunnittelee ja toteuttaa visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin medioihin. Suunnittelija kuuntelee asiakkaan odotuksia ja täyttää niitä omaa luovuuttaan käyttäen. Ammattilaisen on osattava suunnitella visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin kanaviin.
  Ammatissa tarvitaan visuaalista osaamista, luovuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötaitoja.
  Graafisia suunnittelijoita työskentelee mainos- ja viestintätoimistoissa, kustantajilla, peligrafiikan suunnittelijoina, sanoma- ja aikakauslehdissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy ammattialasta riippuen mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista ja opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Huom! Perusopetuksensa keväällä 2021 tai sen jälkeen päättäneellä toisen asteen koulutus on kokonaan maksutonta.
  Muuta huomioitavaa
  Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun, ennakkotehtävän ja ammattialakohtaiset tehtävät. Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään sovitusti. Pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa on myös tietoa ennakkotehtävän palautuksesta. Ennakkotehtävään voi etukäteen tutustua sivuillamme https://sasky.fi/oppilaitokset/ikaalisten-kasi-ja-taideteollisuusoppilaitos/ennakkotehtavat/ Ennakkotehtävää voi työstää koko hakuajan aikana itsenäisesti. Tällä sivulla olevan linkin kautta hakevat jatkuvan haun kautta hakevat.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

  Paikkakunta
  Ikaalinen
  Hakuaika
  20.02.2024 — 19.03.2024
  Lisätietoa

  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä.

  Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia.

  Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut henkilö pystyy kehittämään ammatillisia taitojaan ja työsuorituksiaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa ja osaa toimia monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä.

  Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala, painoviestinnän osaamisala ja kuvallisen ilmaisun osaamisala. Tutkintonimikkeinä ovat Mediapalvelujen toteuttaja ja Kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

Kenelle koulutus sopii?

Graafiselle suunnittelijalle tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. asiakaslähtöisyys, luovuus ja visuaalinen osaaminen. Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun, ennakkotehtävän ja ammattialakohtaiset tehtävät.

Koulutuksen sisältö

Graafisen suunnittelun opinnoissa opitaan sommittelemaan, käyttämään värejä, kuvittamaan, toteuttamaan painotuotteita sekä tekemään verkkosuunnittelua.

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on maksutonta, kustannuksia saattaa tulla jonkin verran työkaluista, työvaatteista, materiaaleista jne. niille, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää haastattelun ja ammattialakohtaiset tehtävät.

Ennakkotehtävän löydät täältä

Lisätietoja antaa

Opintotoimisto:
puh. 044 755 4532
ikata@sasky.fi