Siirry sisältöön

Sisustusala

Taideteollisuusalan perustutkinto | Artesaani | Sisustusalan osaamisala

Kaksi henkilöä sisustaa tilaa, jossa on pöytä ja tuoleja, sohva ja lipasto.
Oppilaitos:
Sasky Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Koulutustyyppi:
Ammatillinen perustutkinto
Teemat:
Taidealat
Hakutyyppi:
Jatkuva haku, Yhteishaku

Sisustusartesaani toteuttaa asiakkaalle sopivia ratkaisuja

Sisustusalan artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia sisustusprojekteja asiakaslähtöisesti. Hän osallistuu myös pintamateriaalien ja sisustuksessa käytettävien tekstiilien suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. Sisustettava tila voi olla esim. osa asunnosta, julkisesta tilasta tai myymälästä. Sisustusartesaanin suunnittelemissa ratkaisuissa on otettu huomioon esim. tilan käyttötarkoitus, valaistus ja pintamateriaalit. Suunnittelussa käytetään apuna mm. 3D -mallinnusta.

Sisustusalan artesaaniopintoihin sisältyy:

Sisustusartesaanit työskentelevät esim. sisustussuunnittelijoina alan toimistoissa, sisustus- ja rakennusalan liikkeissä sekä yrittäjinä.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusala

  Paikkakunta
  Sastamala
  Hakuaika
  01.01.2024 — 31.12.2024
  Lisätietoa

  Sisustusartesaani on kiinnostunut asuinympäristöstä. Hän toteuttaa asiakkaalle sopivia ratkaisuja, joissa huomioidaan harmonia, taloudellisuus, viihtyisyys. Sisustusalan koulutus painottaa ajankohtaisuutta ja kädentaitojen hallintaa. Sisustusartesaanilla on hyvät edellytykset yrittäjämäiseen toimintaan.

  Kustannukset
  Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.
  Jatko-opintomahdollisuudet
  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
 • Taideteollisuusalan perustutkinto

  Paikkakunta
  Ikaalinen,Sastamala
  Hakuaika
  20.02.2024 — 19.03.2024
  Lisätietoa

  Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

  Taideteollisuusalan suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille.

  Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

  Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Kenelle koulutus sopii?

Sisustusalalla tarvittavia ominaisuuksia ovat mm. asiakaspalvelutaidot, luovuus ja visuaalisuus.  Jatkuvan haun kautta hakeville pidetään valintahaastattelu.

Koulutuksen sisältö

Sisustusalan artesaaniopinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin suunnittelun kohteisiin sekä tekniikoihin, joilla suunnittelua toteutetaan

Koulutuksen kustannukset

Koulutus on maksutonta, kustannuksia saattaa tulla jonkin verran työkaluista, työvaatteista, materiaaleista jne. niille, jotka eivät ole maksuttoman toisen asteen koulutuksen piirissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa