Siirry sisältöön

Digijohtamisen koulutus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto | Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Henkilö tietokoneella kuulokkeet päässään.
Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Erikoisammattitutkinto
Teemat:
Johtaminen, Liiketoiminta
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Digitaalisen myynnin ja markkinointiviestinnän johtaminen

Kehitä liiketoimintaasi ja vahvista taitojasi yrityksen johtamisessa digitaalisessa maailmassa. Digijohtamiseen painottuva koulutus sopii henkilöille, jotka vastaavat työssään myynnin ja markkinoinnin johtamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta. Opiskelijoilla on jo ennestään ymmärrys digitaalisten kanavien ja työkalujen hyödyntämismahdollisuuksista yritysmaailmassa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Oy:n kanssa.

Koulutus toteutetaan hybridiopintoina oppisopimuksella. Ammattitaitoa hankitaan omassa työssä oppisopimuksella ja tutkintokoulutuksessa. Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta.

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, Digitaalisen myynnin ja markkinointiviestinnän johtaminen. Digijohtamisen koulutus.

  Paikkakunta
  Oppisopimus
  Hakuaika
  21.02.2024 — 22.04.2024
  Koulutus alkaa
  23.5.2024
  Lisätietoa

  Kehitä liiketoimintaasi ja vahvista taitojasi yrityksen johtamisessa digitaalisessa maailmassa. Digijohtamiseen painottuva koulutus sopii henkilöille, jotka vastaavat työssään myynnin ja markkinoinnin johtamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta. Opiskelijoilla on jo ennestään ymmärrys digitaalisten kanavien ja työkalujen hyödyntämismahdollisuuksista yritysmaailmassa.
  Koulutus toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Oy:n kanssa.
  Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Ammattitaitoa hankitaan omassa työssä oppisopimuksella ja tutkintokoulutuksessa. Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Opinnot kestävän noin 1,5 vuotta. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Yrittäjällä tulee olla myös koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

  Jatko-opintomahdollisuudet
  Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimiville, erityisesti myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä toimiville ja lisäosaamista digitaalisessa toimintaympäristössä myyntityötä tekeville.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja ne mukailevat Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteita.  Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista: 

Alustava aikataulu ja koulutuspäivien sisältö 2024-2025

Koulutus toteutetaan hybridiopintoina. Koulutuksen aloitustapaaminen on 23.5.2024 Teamsilla.

Osa 1: Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Tehosta liiketoimintaasi! Kouluttajan ja ryhmän tuella saat pohjatiedot taloudellisesti kestävän liiketoiminnan rakentamiseen. Saat keinoja ja työkaluja yrityksesi digitaalisen toimintaympäristön analysointiin, yrityksen johtamiseen digiympäristössä sekä selkeän suunnitelman yrityksen toiminnan kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Koulutuspäivissä käymme kattavasti erilaisia liiketoiminnan kehittämisen teemoja, kuten yrityksen ydinprosessit, johtaminen, talous ja budjetointi, rahoitusinstrumentit, osaamisen johtaminen, tekoälytyökalujen hyödyntäminen sekä myynnin ja markkinoinnin kehittäminen.

Liiketoimintaymmärrys ja yrityksen ydinprosessit (29.5.2024)

 • Digitalisaatio ja yrityksen liiketoiminta
 • Yrityksen liiketoiminnan kuvaus ja keskeisimmät toimintaprosessit
 • Digitaalisen liiketoiminnan kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Yrityksen digitaalinen ekosysteemi ja verkostot

Yrityksen johtaminen digitaalisessa ympäristössä (30.5.2024)

 • Digitaalisen liiketoiminnan johtaminen
 • Oman liiketoiminnan vastuualueen kehittäminen (esim. HR, markkinointi, myynti, talous)
 • Digitaalisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelma: Esim. budjetointi, osaamisen varmistaminen, ohjelmistovalinnat ja rahoitusinstrumentit sekä tekoälytyökalujen hyödyntäminen

Liiketoiminnan jatkuva kehittäminen (17.9.2024)

 • Liiketoiminnan digitaalisten kehityskohteiden tunnistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen digitaalisuuden avulla
 • Asiakkaan (digitaalisen) palvelupolun ymmärtäminen ja kehittäminen
 • Organisaation strategiset painopistealueet – oman toimintaympäristön tunnistaminen
 • Harjoitus: (Digitaalinen) asiakaspolku ja sen kehityskohteiden tunnistaminen
Osa 2: Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaaliseen markkinointiviestinnän osiossa keskitymme liiketoiminnan edistämiseen markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Vaikuttavan digitaalisen markkinointiviestinnän taustalla on suunnitelmallinen toiminta, joka perustuu yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Seuraamme suunnitelman toteuttamista myös käytännössä ja analysoimme sen vaikuttavuutta. Tässä osioissa käsiteltäviä teemoja ovat: suunnitelmallinen markkinointiviestintä, kilpailija-analyysi, myynti, budjetointi ja markkinoinnin automaatio.

Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ja käytännön suunnittelu (20.11.2024)

 • Digitaalisen markkinoinnin osa-alueet
 • Kilpailija-analyysi
 • Tavoitteellisen digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen käytännössä – taktiset keinot
 • Digitaalisen markkinoinnin tarkoituksen mukaiset tavoitteet ja toimenpiteiden seurantatyövälineet
 • Digitaalisen markkinoinnin kiinteä kytkeminen myyntiin ja asiakkuushallintaan (Sales & CRM)
 • Digitaalisen markkinoinnin budjetointi – mitkä kaikki maksaa?

Digimarkkinoinnin prosessit ja markkinointiautomaatio (21.11.2024)

 • Sisältömarkkinointi
 • Näkyvyys verkossa ja hakukoneoptimointi
 • Maksettu mainonta
 • Sisällöntuotanto
 • Markkinoinnin automaatio

Markkinointisuunnitelman toteuttaminen (21.1.2025)

 • Harjoitustehtävien läpikäynti ja käytännön harjoituksia
 • Pääset tekemään itsellesi hyödyllisen markkinointitehtävän
 • Oman markkinointisuunnitelman läpikäyntiä opitun pohjalta
Osa 3: Digitaalisen myynnin kehittäminen

Nosta digimyyntisi seuraavalle tasolle! Digitaalisen myynnin kehittämisen osiossa käymme läpi yrityksesi tärkeimmät asiakaskohderyhmät, tapoja mitata ja tehostaa myynnin onnistumista ja käymme läpi verkkokaupan perusteita. Käymme läpi myynnin mahdollisuuksia digitaalisissa kanavissa ja sosiaalisessa mediassa. Osion pääteemoja ovat: myynnin johtaminen, asiakaskeskeisyys, asiakaskokemus, palvelumuotoilu ja tiedolla johtaminen.

Asiakaslähtöisyys myynnin ajurina ja asiakaskokemus (19.3.2025)

 • Asiakaskokemus verkossa
 • Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä
 • Palvelumuotoilu
 • Monikanavainen asiakaspalvelu ja asiakkaan palvelupolku

Verkkokaupan perustaminen (20.3.2025)

 • Verkkokaupan perustaminen: palvelujen ja tuotteiden myynti verkossa b2b ja b2c
 • Verkkokauppasuunnitelma
 • Asiakashallinta ja -suhteiden hallinta verkkokaupassa
 • Verkkokauppaa ohjaava lainsäädäntö

Monikanavainen myynti (14.5.2025)

 • Kivijalkakaupan, verkkokaupan ja muiden myyntikanavien (jakelukanavat) yhteistoiminta
 • Myynnin mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa
 • Suosittelumarkkinointi osana myyntiä
 • Asiantuntijana somessa, social selling
 • Esimerkkejä käytännöstä

Myynnin johtaminen tiedolla, myynnin mittarit (26.8.2025)

 • Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen
 • CRM eli asiakkuuksien hallinta kuluttaja- ja yritysten välisessä kaupassa
 • Tiedolla johtaminen: Miten ja mistä dataa voi kerätä
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö: myyntisuppilo ja liidien hankinta
 • Harjoituksia: Myynnin mittarit, myyntisuppilot
Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Yrittäjällä tulee olla myös koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus. 

Katso lisää sivuiltamme.

Kysyttävää koulutussisällöstä? Ota yhteyttä:

Greta Tanskanen
puh. 040 162 4466
greta.tanskanen(at)nordicmarketing.fi

Kysyttävää oppisopimuksesta? Ota yhteyttä:

Digijohtaminen, liiketoiminta, digijohtaja