Siirry sisältöön

Palvelumuotoilu ja brändin rakentaminen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Henkilön kädet läppärin näppäimillä, kone on puisen pöydän päällä ja pöydällä on myös kukkakimppu, kynttilä, muistivihko ja silmälasit.
Oppilaitos:
Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut
Koulutustyyppi:
Erikoisammattitutkinto
Teemat:
Brändin rakentaminen, Palvelumuotoilu
Hakutyyppi:
Jatkuva haku

Koulutus tarjoaa kattavan ja syvällisen kokonaisuuden palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen osa-alueista.

Tervetuloa matkalle palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen maailmaan! Palvelumuotoilun avulla voit luoda asiakkaillesi unohtumattomia kokemuksia, ymmärtää heidän tarpeensa syvällisemmin ja kehittää palveluitasi vastaamaan näitä tarpeita entistä paremmin. Toisaalta brändin rakentaminen on keskeinen osa yrityksen identiteettiä ja sen viestinnän perustaa. Brändi on se, mitä yritys edustaa ja millaisen kuvan se jättää asiakkailleen. Näiden käsitteiden ja menetelmien hallinta tarjoaa sinulle mahdollisuuden menestyä liiketoiminnassa, oli kyse sitten oman yrityksen kehittämisestä tai työskentelystä asiakaslähtöisten palveluiden parissa. Koulutus tarjoaa kattavan ja syvällisen kokonaisuuden palvelumuotoilun ja brändin rakentamisen osa-alueista.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Ammattitaitoa hankitaan omassa työssä oppisopimuksella ja tutkintokoulutuksessa. Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Koulutus toteutetaan 26.9.2024 – 28.11.2025. Koulutukseen sisältyy 11 verkossa toteutettavaa koulutuspäivää. Tarkemmat tiedot löydät alta

Koulutuksen paikat ja ajankohdat

 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Palvelumuotoilu ja brändin rakentaminen

  Paikkakunta
  Oppisopimus
  Hakuaika
  06.05.2024 — 30.08.2024
  Koulutus alkaa
  26.9.2024
  Lisätietoa

  Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti verkossa tapahtuvasta oppimisesta sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Koulutuspäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

  Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunniteltu erityisesti liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen tehtävissä toimiville, jotka haluavat syventää ymmärrystään palvelumuotoilun menetelmistä ja brändin rakentamisesta.

Koulutukseen otetaan enintään 25 opiskelijaa.

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat seuraavista tutkinnon osista:

Koulutuksen aikataulu 2024-2025

Koulutus toteutetaan hybridiopintoina. Koulutuksen aloitustapaaminen on 26.9.2024 Teamsilla

1. Proaktiivinen kehittäminen

Strategialla kohti palvelumuotoilua (29.10.2024)
 • Strateginen ajattelu
 • Oikeat strategiset valinnat
 • Verkostojen merkitys
 • Tehokas projektijohtaminen

TULOS: Strateginen viitekehys, verkostokartta

Palvelumuotoilun periaatteet (19.11.2024)
 • Palvelumuotoilun käsitteet
 • Palvelumuotoiluprosessi
 • Tavoitteet palvelumuotoilulle
 • Käytännön työkalut ja menetelmät
 • Visualisointi ja työkalut palvelupolun luomiseen
Asiakasymmärryksestä arvolupaukseen (20.11.2024)
 • Unohtumattomat asiakaskokemukset
 • Asiakaslähtöinen tuotekehitys
 • Asiakasprofilointi ja analyysit
 • Arvonluonti asiakkaille
 • Asiakasdatan kerääminen ja analysointi

TULOS: Oman kehitystyön palvelupolun ensimmäinen versio valmis. Asiakasprofiiliin löytymisen työkalut ja menetelmät otettu haltuun.

Kehittämisen workshop (14.1.2025)
 • Käytännön työskentely ja sparraus
 • Oman palvelumuotoiluprojektin kehittäminen
 • Projektien haasteet ja mahdollisuudet
 • Kouluttajan tarjoama sparraus/ohjaus
 • Konkreettiset kehitysideat ja suunnitelmat

TULOS: Palvelupolku ja kehittämisen tavoite valmiita jatkotyöstämistä varten. Asiakasprofiili on löytynyt.

2. Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Palvelumuotoilun menetelmät – innovoi ja kehitä (11.3.2025)
 • Inspiroiva palvelumuotoilun maailma
 • Monipuoliset menetelmät ja työkalut tuotekehitykseen
 • Palvelumuotoilun soveltaminen tuotekehityksessä
 • Ideoiden, konseptien ja prototyyppien tuottaminen ja testaaminen
 • Resursointi ja viestintä palvelumuotoiluprosessissa
 • Innovaation ja uusien ratkaisujen kehittäminen
Digitaalinen palvelumuotoilu – tulevaisuuden näkymät (12.3.2025)
 • Digitaalisen palvelumuotoilun syventäminen
 • Digitaalisuuden ja datan hyödyntäminen palvelumuotoilussa
 • Digitaalisen palvelumuotoiluprosessin arviointi ja jatkuva kehittäminen
 • Digitaalisuuden integroiminen organisaation toimintaan
 • Uudet mahdollisuudet palveluiden kehittämisessä
 • Tulevaisuuden näkymät ja uudet teknologiat

TULOS: Kehitysprojektin muotoilukysymyksen kirkastaminen. Projektin kehityssuunnitelma – prototyyppi kehitysideasta.

Kehittämisen workshop (6.5.2025)
 • Käytännön työskentely ja sparraus
 • Kouluttajan tarjoama sparraus/ohjaus

3. Brändin rakentaminen

Brändin merkitys ja vaikuttavuus – menestyvän brändin luominen (2.9.2025)
 • Brändin merkitys
 • Brändi-identiteetin ja visuaalisen ilmeen määrittely
 • Tarinallisuuden hyödyntäminen
Brändin rakentaminen – tavoita ja vaikuta (3.9.2025)
 • Brändin rakentaminen ja verkostojen huomioiminen
 • Brändin vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen
 • Kohderyhmän tavoittaminen
 • Brändin arvolupauksen lunastaminen ja vaikutusten seuraaminen

TULOS: Brändikokemuksen analysointi ja kehittämisehdotukset. Brändin implementointisuunnitelma.

Brändin johtaminen – ylläpidä ja kehitä brändiäsi (28.10.2025)
 • Brändin johtaminen organisaatiossa
 • Brändimielikuvan määrittely ja maineen hallinta
 • Digitaalisen ympäristön vaikutus
 • Brändin vahvistaminen digitaalisilla kanavilla
 • Brändin ylläpito, kehittäminen ja vaikutusten seuranta
Brändin visuaalisen identiteetin vahvistaminen ja vaikuttava viestintä (29.10.2025)
 • Brändin visuaalisen identiteetin rakentaminen
 • Vahvan ja yhtenäisen brändi-ilmeen luominen
 • Työkalujen, alustojen ja digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen visuaalisen identiteetin kehittämisessä

TULOS: Brändin seurantamalli ja kehityssuunnitelma.

Koulutuspaikkaa koskevat tarkemmat tiedot

Koulutus toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Academyn kanssa. Koulutuspäivät toteutetaan pääsääntöisesti etäopintoina ja mahdollisuuksien mukaan lähi- ja hybridiopintoina Tampereella. Kaikki koulutuspäivät tallennetaan ja tämä mahdollistaa helposti päivien aiheisiin palaamisen jälkikäteen. 

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa opiskelija pääsee harjoittamaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa palkansaajalla tulee olla jo hakemusvaiheessa työpaikkaohjaaja, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Yrittäjällä tulee olla nimettynä itselleen mentoriksi toinen yrittäjä.  Yrittäjällä tulee olla myös koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus.

Katso lisää sasky.fi > Opiskelijalle > Oppisopimus.

Lisätietoa antaa:

Suvi Ahola
Puh. 050 5464 190
suvi.ahola(at)nordicmarketing.fi